Pielgrzymka parafialna róż różańcowych oraz ludzi starszych, chorych i cierpiących do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie – 13.IX.2023 r.

W dniach od 7 do 15 września 2023 roku w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie trwał  Wielki Odpust.

Obiektem czci wiernych w kościele w Odporyszowie jest słynny z łask i objawień obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Renesansowy obraz nieznanego autorstwa powstał w drugiej połowie XVI w. Namalowany jest na płótnie naklejonym na deskę. Przedstawia Maryję podtrzymującą na lewej ręce Dzieciątko a w prawej trzymającą berło. Jezus w lewej dłoni trzyma królewskie jabłko. Postacie Matki i Syna otacza sześć główek aniołów. U dołu obrazu namalowano wizerunki głównych patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława. W końcu XVII w. na obraz nałożono kute w srebrze srebrne sukienki. Biskup tarnowski koronował obraz 15.08.1937 r. W czasie II wojny światowej obraz ukrywano w podziemiach katedry w Tarnowie. W źródłach pisanych parafia w Odporyszowie jest wzmiankowana w 1470 r., ale powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w. Przed 1610 r. przyłączono ją do parafii w Żabnie. Ponownie ustanowiono ją w 1905 r., kiedy pracę duszpasterską podjęło tu zgromadzenie księży misjonarzy. Pierwszy drewniany kościół w Odporyszowie p.w. św. Małgorzaty istniał od XV do XVIII w. W 1590 r. wybudowano również drewnianą świątynię p.w. Zwiastowania NMP. Rozszerzająca się sława sanktuarium sprawiła, że w latach 1672 – 1702 zbudowano obecny kościół  p.w. Wniebowzięcia NMP. Od objęcia posługi przez misjonarzy jest p.w. Oczyszczenia NMP. Świątynia została uszkodzona podczas I wojny światowej w 1915 r. Wnętrze barokowego kościoła zdobią polichromie, we fragmentach nawet z XVIII w. Przeważa wyposażenie rokokowe z drugiej połowy XVIII w. W 1991 r. przy kościele utworzono Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka, eksponujące twórczość tego lokalnego artysty. Muzeum znajduje się na szlaku architektury drewnianej.

Nasza parafialna pielgrzymka (34 osoby) udała się do Odporyszowa dnia 13 września 2023 roku. Została  ona zorganizowana przez parafialną Caritas. Po przybyciu do Sanktuarium nasi pielgrzymi modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej połączonej z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Wśród koncelebrantów był także nasz ks. Janusz, który ofiarował Najświętszą Eucharystię w intencji całej naszej parafii,  w szczególności wszystkich pielgrzymów: członków róż różańcowych oraz ludzi starszych, chorych i cierpiących.

Po homilii został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Na zakończenie wspólnej modlitwy wobec Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie wszyscy odmówili Litanię do Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych, powierzając się Jej szczególnej opiece  i wstawiennictwu.

Najukochańsza w Cudownym Obrazie Matko Boża Odporyszowska * Ty od wieków jesteś naszą największą pomocą i radością. * Ocaleni kiedyś w cudowny sposób od narodowego wyniszczenia, * zwracamy się do Ciebie z tym większą ufnością * jako dzieci do najlepszej Matki. * Broń  jak wówczas Kościoła i Ojczyzny naszej. * Ochraniaj przed złem dzieci, młodzież i każdą rodziną naszą. *  Tych, którzy zbłądzili * przyprowadź na ścieżki prawdy i wewnętrznego pokoju. * Każdy z nas *  stojąc przed Tobą, * niesie w sercu pragnienie otrzymania jakiejś łaski. * Wysłuchaj nas Matko Boża Odporyszowska w naszych potrzebach, *  abyśmy w całym życiu mogli Ci dziękować, *  wielbić * i wysławić.