Podziękowania dla pani Jadwigi Armatys – 26.II.2023 r.

W niedzielę 26 lutego 2023 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 900 przeżywaliśmy piękną uroczystość parafialną. Siostry z róży różańcowej dziękowały swojej długoletniej zelatorce pani Jadwidze Armatys za kierowanie ich różą przez 53 lata. Pani Jadwiga już wieku młodzieńczym została zelatorką swojej róży i przez ponad pół wieku ją prowadziła. Za jej zaangażowanie w życie parafii dziękowali także kapłani. Od momentu powstania parafii przez blisko 40  lat była także przewodniczącą Parafialnego Oddziału Caritas. Za swoją pracę i samarytańską działalność na rzecz bliźnich dnia 19.04. 2012 roku została uhonorowana przez Caritas Diecezji Tarnowskiej złotą statuetką „Misericors – Miłosierny sercem”. Od wielu lat również rozpoczyna koronką do Miłosierdzia Bożego przez każdą Mszą Świętą popołudniową.

Dziękując pani Jadwidze za jej poświęcenie na rzecz naszej parafii życzymy wielu łask Bożych i opieki naszej świętej patronki Maryi w dalszym jej życiu.