Pomoc kapłanom diecezji elbląskiej i misjonarzom Kombonianom – 24.XII.2022 r.

Wspaniałą tradycją kościoła są odprawiane Msze Święte Gregoriańskie za zmarłych.

Warto w tym miejscu przypomnieć genezę ich powstania.

Wzięły one swój początek od następującego zdarzenia. Za czasów św. Grzegorza, który żył od 540 do 604 roku, umierał w rzymskim klasztorze św. Andrzeja mnich imieniem Justus. Wyznał on, dręczony wyrzutami sumienia, że wbrew ślubom ubóstwa zachował 3 złote dukaty. Kiedy się o tym dowiedział św. Grzegorz, który przedtem był opatem w owym klasztorze, a obecnie już papieżem, rozkazał wyłączyć owego mnicha ze społeczności braci zakonnych i jako wyłączonego, czyli ekskomunikowanego, traktować w chorobie i po śmierci. Tak się też stało, a mnich Justus wkrótce umarł, gorzko żałując przestępstwa swojego. W 30 dni potem zawołał Papież, pełen litości dla zmarłego, przełożonego klasztoru i rzekł: „Już długo cierpi brat Justus w płomieniach czyścowych, musimy mu naszą miłość okazać, jak tylko możemy, by został z nich uwolniony. Idź więc i od dzisiaj niechaj każdego dnia odprawia się przez 30 dni z rzędu Msza św. za niego, tak by żaden dzień nie minął, w którym by za jego zbawienie nie była złożona Ofiara św.” Kiedy rozkaz Papieża został wykonany, dokładnie w dniu ostatnim, czyli 30-tym, zjawił się mnich Justus jednemu z braci i oznajmił, że jego cierpienia już się skończyły i że został przyjęty do społeczności niebian. „Przez to stało się rzeczą jasną – pisze św. Grzegorz – że zmarły został przez zbawczą ofiarę uwolniony od swej kary”. Od tego czasu wytworzył się w Kościele zwyczaj, że wierni zamawiają 30 Mszy św. za zmarłych. Zwyczaj to bardzo starożytny, bo sięgający VII wieku. Te 30 Mszy św. zaczęto nazywać od imienia św. Grzegorza, który je pierwszy kazał odprawić, gregoriańskimi. Kiedy później prywatne objawienia potwierdziły przedziwną skuteczność takich Mszy św., ten pobożny zwyczaj coraz bardziej się rozszerzał. Papieże, np. Benedykt XIII i XIV, wysoko go cenili, wreszcie Święta Kongregacja Odpustów wyraźnie oświadczyła, że „Ufność, którą mają wierni, iż odprawienie 30 Mszy św., tzw. gregoriańskich, za jedną duszę zmarłą ma szczególną skuteczność dla wybawienia jej z czyśćca, jest pobożna i rozumna, a zwyczaj odprawiania takich mszy jest przez Kościół pochwalony”.

Stąd widzimy, że Msze św. gregoriańskie są to zwyczajne Msze. Ale:
1) odprawiane za jedną i tę samą duszę, a więc nie za kilka;
2) przez 30 dni z rzędu bez przerwy.

Wielka skuteczność gregorianek płynie stąd, że składają się z tak wielu Mszy św., a po wtóre z tej wytrwałości, z jaką przez 30 dni błagamy Boga o wybawienie jednej i tej samej duszy z czyśćca.

W kończącym się roku kalendarzowym z naszej wspólnoty odeszło do wieczności aż  33 parafian. Podobnie jak w roku ubiegłym na prośbę ordynariusza diecezji Elbląskiej ks. bpa Jacka Jezierskiego z inicjatywy  naszego ks. proboszcza za zgodą najbliższej rodziny zostały przekazane dla kapłanów tejże diecezji do odprawienia następujące Msze Święte Gregoriańskie za zmarłych parafian:

 1. śp. Leszka Kozioła
 2. śp. Stanisława Kocoła
 3. śp. Zofię Pinas
 4. śp. Antoniego Starzec
 5. śp. Józefę Niemiec
 6. śp. Janinę Taraszka
 7. śp. Wiesława Kawalca (2 Msze św. Greg.)
 8. śp. Adama Giżę
 9. śp. Stanisława Małochleba
 10. śp. Irenę Giża
 11. śp. Marię Szwalec
 12. śp. Stanisławę Paprocką
 13. śp. Zofię Flis
 14. śp. Andrzeja Guta
 15. śp. Stanisława Nytko (2 Msze św. Greg.)
 16. śp. Rozalię Bandyk
 17. śp. Mieczysława Borzęckiego
 18. śp. Romana Gałuszkę
 19. 30 Mszy Świętych za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za te, za które nikt się nie modli i o nich nie pamięta.

Również misjonarze o. Kombonianie, którzy prowadzili w naszej parafii rekolekcje wielkopostne odprawiali za naszych zmarłych następujące Msze Święte Gregoriańskie:

 1. śp. Mieczysława Nytko
 2. śp. Józefę Stelmach
 3. śp. Jadwigę Wojtaczka
 4. śp. Adolfa Piekielniaka
 5. śp. Antoniego Mruka
 6. śp. Tadeusza Szostaka
 7. śp. Marię
 8. śp. Irenę Armatys
 9. śp. Stanisława Zauchę
 10. śp. Marię Zaucha
 11. śp. Genowefę Potempa
 12. śp. Stanisława Madeja
 13. śp. Zofię Flis

Ponadto w WSD w Tarnowie była odprawiana Msza Święta Gregoriańska śp. Adama Łuszcza.

Łącznie w tym roku za naszych zmarłych parafian zostało odprawionych aż 34 Mszy Świętych Gregoriańskich. Już w Nowym Roku  rozpoczną się kolejne Msze Święte Gregoriańskie za śp. Stanisława Ciochonia (od 1.I.) oraz śp. Romana Gałuszkę (10.I). Składamy serdeczne „Bóg zapłać” najbliższym rodzinom naszych zmarłych za ich ofiarowanie.