Prace w kościele, wokół niego, na placu kościelnym – 30.VI.2023 r.

W pierwszym półroczu  2023 roku zostało przeprowadzonych kilka prac porządkowych w kościele, wokół niego oraz  na placu kościelnym. Zakupiono także nowe przedmioty religijne. Oto one:

  1. remont wieży kościoła (licząca ponad 30 metrów wieża wskutek działania w ciągu lat różnych warunków atmosferycznych, także osiadających gołębi została najpierw dokładnie oczyszczona, a następnie zabezpieczona przez wstawienie specjalnej metalowej siatki ochronnej),
  2. odnowienie tabernakulum w prezbiterium kościoła (waży około 100 kg, wykonane z mosiądzu, wyzłocone złotem z pierścionków ślubnych rodziny Lubelskich, ściana frontowa przedstawia Chrystusa – Baranka ofiarnego. Zostało ono całkowicie odnowione przez nałożenie nowej powłoki zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz),
  3. odnowienie gongu,
  4. zakup nowej figury Pana Jezusa w grobie (dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych),
  5. obcinka drzewek i krzewów na cmentarzu i wokół parkingu,
  6. czyszczenie schodów głównych do kościoła i sprzątanie na placu kościelnym przez członków OSP, w tym także drużyn młodzieżowych,
  7. odnowienie 2 kielichów oraz puszki ( wykonanie – Hurtownia „Sanderus” Stanisława Sondeja w Tarnowie).
  8. zakup nowego lichtarza i świecy roratnej na nabożeństwa w czasie Adwentu (dziękujemy osobie anonimowej za ich ufundowanie do naszego kościoła).

W te prace było zaangażowanych wielu parafian. Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.