Przeżycie Światowego Dnia Życia Konsekrowanego – 2.II.2022 r.

Jak co roku 2 lutego w kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Jest to dzień poświęcony osobom które swoje życie poświęciły Panu Bogu a „konsekracja” to szczególne oddanie się człowieka na służbę Bogu poprzez złożenie ślubów w zakonie, instytucie życia konsekrowanego bądź instytucie świeckim. Podstawowymi ślubami są ubóstwo, czystość i posłuszeństwo.

Zakony można podzielić na „czynne” i klauzurowe. Zakony „czynne” to takie, których działanie przejawia się pracą na zewnątrz zakonu w różnej postaci – szkolnictwo, opieka społeczna, służba zdrowia, instytucje państwowe, praca naukowa, stowarzyszenia, centra katechetyczne, praca w mediach, ośrodkach kulturalnych i w wielu jeszcze dziedzinach życia społecznego. Zakony klauzurowe natomiast są całkowicie oddane modlitwie, ich członkowie nie wychodzą poza obręb klasztoru /bez ważnej przyczyny np. wybory czy choroba wymagająca wizyty w przychodni czy szpitalu/. Klauzura została ustanowiona w VI w. a ważność klauzury także we współczesnym chrześcijaństwie na nowo ukazał Jan Paweł II w apostolskiej adhortacji Vita Consecrata (Życie konsekrowane). Papież Franciszek z tej okazji powiedział m.in.: “Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego”.

W ten dzień w naszej parafii oprócz błogosławieństwa gromnic podczas Mszy Świętych w sposób szczególny modliliśmy się za osoby powołane i o nowe powołanie do służby Bożej,  także i z naszych rodzin. Warto w tym miejscu bliżej poznać zakonników i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:

a) Tadeusz Lubelski CM

Urodzony dnia 4.VIII 1940 roku. Absolwent I LO w Tarnowie, w 1959 roku podjął studia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, które ukończył w 1966 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 4.VI tegoż roku.

Pracował kolejno:
1966 – 1968 – Parafia św. Wojciecha we Wrocławiu,
1968 – 1974 – Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie (wychowawca i jednocześnie studia specjalistyczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)
1977-1984 – Wyższe Seminarium Diecezji Gorzowskiej w Paradyżu,
1984-1988 – Belgia, na rzecz misji w Zairze wraz z trzymiesięcznym pobytem w tym kraju,
1988-1991 – Parafia św. Krzyża w Warszawie, zajęcia związane z misjami w Zairze, Madagaskarze i na Wschodzie, służba duszpasterska na Litwie, Białorusi, a także wyjazd na Madagaskar i do USA),
1991-1997 – Seminarium Księży Misjonarzy na Słowacji w Bijacovcach na Spiszu,
1997-2000 – moderator w aspiracie (formacji najmłodszych kandydatów do zakonu) Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Słowacji w Bańskiej Bystrzycy.
2000-2006 – Chełmno nad Wisłą – dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji chełmińsko-poznańskiej,
2006- 2011 – Zakopane – Olcza (Sanktuarium Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik) – dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika
2011 – do chwili obecnej – Sopot – parafia Zesłania Ducha Świętego.

b) Artur Stelmach TChr

Urodzony dnia 13.V. 1977 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zaczarniu i szkoły średniej zakończonej zdaniem matury wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.V.2005 roku w archikatedrze w Poznaniu z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Podjął pracę w następujących placówkach:

2005 – 2007 – Płoty, parafia pw. Przemienienia Pańskiego, diecezja szczecińsko – kamieńska,

2007 – 2011 – duszpasterz pomocniczy w Polskiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester (Anglia),

2011 – 2017 – proboszcz Polskiej parafii w Luton/ Dunstable (Anglia),

2017 – 2021 – najpierw wikariusz, a obecnie proboszcz Polskiej parafii w Glasgow (Szkocja),

  • – do chwili obecnej – Crewe (Anglia).

c) Siostra Cecylia Szczurek

Urodziła się w Zaczarniu dnia 06.06.1939 r. jako córka Marii / z domu Armatys / i Jana Szczurek w rodzinie rolniczej. Miała starszego o dwa lata brata Stanisława, który zmarł 23.11.2007r. Chrzest św. otrzymała w parafii Lisiej-Górze 18.06.1939 r., pierwszą Komunię św. 19.06.1948 r. sakrament bierzmowania 21.05.21.1952r. Do Szkoły Podstawowej uczęszczała w Zaczarniu / 1946-1953 / a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie-Świerczkowie, które ukończyła egzaminem dojrzałości. Dnia 02.08.1957r. wstąpiła do Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie i rozpoczęła początkowy okres formacji – postulat. Dnia 20.01.1958 wyjechała do domu nowicjatu w Częstochowie, który 20.03.1958r. został przeniesiony do Poznania-Pokrzywna. Dnia 03.05.1958 r. miała obłóczyny i rozpoczęła 2-letni nowicjat, który zakończyła złożeniem pierwszych ślubów na okres 3 lat i wyjechała na dalszy okres formacji zakonnej do junioratu w Krakowie. Tutaj studiowała na Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym przez 3 lata i uzyskałam dyplom uprawniający do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Dnia 03.05.1963 r. złożyła wieczne śluby w Krakowie i przeniesiona została do wspólnoty zgromadzenia w tym samym mieście, gdzie rozpoczęła nauczanie religii oraz pracę na stancji dla dziewcząt mieszkających w naszym klasztorze.
W sierpniu 1964 r. została przeniesiona do Gdyni, gdzie prowadziła katechezę w Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W 1965 r. skierowano ją na studia teologiczne KUL do Lublina. Dyplom magistra teologii uzyskała w 1970 r. / Temat pracy magisterskiej : Ksiądz Wojciech Blaszyński prekursor katechezy rodzinnej i apostolatu świeckich /.
W 1970 r. władze zakonne skierowały ją do Warszawy, gdzie katechizowała dzieci i młodzież / od przedszkola do matury / w Parafii św. .Andrzeja Boboli u OO. Jezuitów i równocześnie należała do Zespołu Katechetycznego redagującego pod kierunkiem O. Jana Charytańskiego TJ „Katechizm Religii Katolickiej dla szkół podstawowych”.
W 1977 r. została asystentką lokalną w Tarnowie. Oprócz pracy wewnątrz wspólnoty, katechizowała przez 2 lata w Wikarii Parafialnej przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego.
Od 1979-1984 r. była przełożoną lokalną w Tarnowie. W tym okresie po wielu trudach, korzystając z pewnej odwilży politycznej w kraju, na polecenie władz zakonnych wznowiła internat dla młodzieży żeńskiej w roku 1981, by kontynuować zadania wychowawcze naszego Zakonu oraz tradycję tego domu. W latach 1982-1984 pełniła funkcję kierowniczki internatu.
W 1984 r. została mianowana przełożoną Domu Studiów w Krakowie / do roku 1987 /oraz doradczynią prowincjalną do roku 1990.
W 1987 została mianowana przełożoną lokalną w Poznaniu-Pokrzywnie, gdzie mieścił się Dom Opieki Społecznej dla Pań oraz nowicjat naszego zgromadzenia.
W 1993 r. przeniesiona została do Rybnika , gdzie pełniła funkcję asystentki i ekonomki lokalnej oraz księgowej Liceum Ogólnokształcącego i Internatu do roku 1998.
W 1998 została mianowana przełożoną lokalną w Rokicinach Podhalańskich do roku 2001. W 1999 r. została po raz drugi doradczynią prowincjalną na trzy lata.
W roku 2001 została przeniesiona do Wrocławia na asystentkę lokalną i była do roku 2006. W tym roku została skierowana do Częstochowy do pełnienia urzędu asystentki ekonomki lokalnej.

d) Siostra Zyta Flis Sm
Urodziła się w Uroczystość Wszystkich Świętych, 1.11.1942 roku. Kilka dni później przyjęła chrzest święty w kościele parafialnym w Lisiej Górze. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej szkoły gastronomicznej w 1960 roku, idąc za głosem Chrystusowego powołania wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, założonego przez bł. Matkę Angelę Truszkowską.
W następnym roku na obłóczynach otrzymała imię zakonne Zyta ( z domu – Helena). Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1962 roku, a śluby wieczyste dnia 21.08.1968 roku.
Przez lata życia zakonnego pracowała w wyznaczonych przez władze zakonne placówkach: w Zakopanem, Nowym Sączu, Krakowie, Częstochowie i ostatnie 17 lat w Rzymie. Mając ukończoną szkołę gastronomiczną i pielęgniarską służyła ludziom chorym w szpitalach, opiekowała się dziećmi opuszczonymi przez rodziców w domach dziecka. Obecnie pracuje jako kucharka w Domu Generalnym w Rzymie, pomagając wielu emigrantom także i z Polski. Wielokrotnie na różne uroczystości zaopatrywała w polskie pieczywo Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II, a teraz na prośbę Sekretarza Papieskiego także obecnego papieża Benedykta XVI. Swoją służbą Bogu i ludziom realizuje zakonne hasło Felicjanek: „Wszystko przez Serce Maryi na cześć Najświętszego Sakramentu”.
Dnia 15.V.2010 r. w Krakowie w klasztorze Sióstr Felicjanek, ul. Smoleńsk 6 wraz z 9 innymi współsiostrami obchodziła jubileusz 50 – lecia życia zakonnego, a dzień później w Zaczarniu swojej rodzinnej parafii. Obecnie przebywa na emeryturze u sióstr Felicjanek w Krakowie.

e) Siostra Helena Madej AI

Urodziła się 24.05. 1936 roku w Zaczarniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Technikum Odzieżowym w Tarnowie, które ukończyła egzaminem dojrzałości. Dnia 12.VII. 1954 roku czując głos Bożego powołania wstąpiła do założonego przez bł. Honorata Koźmińskiego i Eleonorę Motylowską bezhabitowego Zgromadzenia Sług Jezusa w Tarnowie ul. Rejtana 10. W latach 1955 – 1957 odbyła nowicjat w Otwocku. Po złożeniu ślubów zakonnych wróciła do Tarnowa i pracowała jako instruktor na kursach krawieckich dla dziewcząt prowadzonych przez Zgromadzenie, a następnie jako wychowawczyni w Zakładzie Wychowawczym dla chłopców. W tym czasie ukończyła Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Była przełożoną domu zakonnego w Krakowie i pracowała jako sekretarka w Kancelarii Parafialnej Św. Krzyża w Krakowie. Obecnie będąc na emeryturze przebywa w Tarnowie pomagając w różnych zleconych pracach.

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź droga wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.