Przeżycie VI Światowego Dnia Ubogich w naszej parafii – 27.XI.2022 r.

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich  obchodzony w kościele dnia      13 listopada 2022 r. pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk14,7). napisał m.in. słowa: „Niech ten VI Światowy Dzień Ubogich  stanie się okazją łaski, aby uczynić rachunek sumienia osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia”.

Caritas Diecezji Tarnowskiej zaproponowała w tym roku dwie bardzo konkretne akcje związane ze Światowym Dniem Ubogich.

  1. CHLEBKI MIŁOSIERDZIA– akcja polegała na rozprowadzaniu w parafii małych chlebków (w całej diecezji zostało upieczonych około 26 tys. chlebków przez wybrane piekarnie) i zbieraniu przy tej okazji ofiar na pomoc dla ludzi ubogich. Akcja ta istnieje w diecezji od kilku lat  i z roku na rok zwiększa swój zasięg.
  2. TORBA MIŁOSIERDZIA– ta akcja polegała na tym, że chętni parafianie zabrali do domu papierowe torby ( w diecezji było ich ponad 5 tys.)  i po wypełnieniu ich wskazanymi artykułami przynosili je z powrotem do kościoła. Zebrane w ten sposób dary zostały następnie rozdzielone wśród ubogich  przez Oddział Caritas.

Obydwie te akcje zostały z dużym powodzeniem przeprowadzone także i w naszej parafii. W ciągu tygodnia chętni zakupili 100 chlebków miłosierdzia oraz ofiarowali, nie tylko w charytatywnych torbach (ich liczba była zbyt mała – tylko 21 sztuk) wyznaczone produkty, takie jak: cukier, herbata, kawa, ryż, kasza, masło, margaryna, olej, słodycze, środki piorące czy środki czystości.  Przyniesione przez wiernych produkty zostały w całości przekazane do Domu Opieki Społecznej „Samarytanin” w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sącza (rodzinna parafia ks. proboszcza). Dom ten powstał na bazie dawnej plebanii. Rozpoczął swoją działalność w dniu 3 maja 1998 roku. Pomysłodawcą jego powstania był nie żyjący już były proboszcz tej parafii ks. prałat Stanisław Trytek. Obecnie zapewnia całodobową opiekę 30 osobom w podeszłym wieku.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.