Rocznica I Komunii Świętej dzieci klasy IV – 12.V.2024 r.

Dnia 12 maja 2024 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, uczniowie klasy IV przeżywali rocznicę swojej I Komunii Świętej, która miała miejsce 7.V. ubiegłego roku. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 1100 odświętnie ubrani pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Roberta Filipowicza oraz swoich rodziców, dziękowali Jezusowi Eucharystycznemu za Jego obecność już od roku w ich sercach i prosili, aby ta zażyła przyjaźń z Nim trwała przez całe życie.

Dzieci przeżywające rocznicę I Komunii Świętej:

 1. BANDYK FABIAN
 2. BARTOSZ PATRYK
 3. BEZKOSTY ZUZANNA
 4. CZOSNYKA GRZEGORZ
 5. GASICIEL ANNA
 6. GASICIEL JAKUB
 7. GASICIEL ZUZANNA
 8. GONDEK PAULINA
 9. KALITA FABIAN
 10. KAPUSTKA JAKUB
 11. KIEŁBASA ALAN
 12. KLICH KACPER
 13. KOZIK ADAM
 14. ŁĘGOWSKI PIOTR
 15. MAREK WOJCIECH
 16. NOWAK PIOTR
 17. OLEKSIAK MATEUSZ
 18. PINAS NADIA
 19. STACHURA KACPER
 20. STONO GABRIEL
 21. SYSŁO AMELIA
 22. SZELIGA PIOTR
 23. WODZISZ ANTONI
 24. WÓJCIK EWELINA
 25. ŻMUDA PIOTR

 

Dziękując Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina aż do skończenia świata, ciesząc się, że ON – Chleb na życie wieczne gości już od roku w ich w czystych sercach dziecięcych, módlmy się, aby nasze dzieci zawsze godnie i jak najczęściej w dalszym swoim życiu posilały się Ciałem Pana Jezusa.

O Święta Uczto! Tu swoim Ciałem karmi nas Chrystusa, napawa Krwią. W sercu człowieka biednym i małym, jasności Bóstwa ukryte są. Skąd nam to szczęście niewysłowione, że Bóg pokarmem naszym się stał, że Jego serce z naszym złączone, że na tej ziemi niebo nam dał.

Anielski chlebie, witamy Ciebie, wieczny i żywy; Tyś Bóg prawdziwy. Tobie dzięki, miłość, cześć.

Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu z nami dziękczynny zanucić śpiew na ziemi u stóp Jezusa tronu za Jego Ciało, za Boską Krew! Ten, który w wiecznym niebios zachwycie już bez zasłony daje się nam, w nas także Boskie zasila życie, Chlebem na ziemi daje się nam.

Anielski chlebie, witamy Ciebie, wieczny i żywy; Tyś Bóg prawdziwy. Tobie dzięki, miłość, cześć.