Róże Żywego Różańca

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować w swoim życiu Maryję. Żywy Różaniec jak sama nazwa wskazuje jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Powstał z inicjatywy Sługi Bożej – Marii Pauliny Jaricot we Francji, w mieście Lyon w 1826 roku, jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. Modlitwa różańcowa szybko rozwinęła się i jest obecna w każdym zakątku kuli ziemskiej. Zadaniem członków tej wspólnoty jest modlitwa w różnych sprawach osobistych, lokalnych, ogólnokrajowych, a także ogólnoświatowych. Każda osoba przynależąca do takiej wspólnoty jest zobowiązana do codziennego odmawiania cząstki różańca.

W naszej parafii ten cichy apostolat modlitewny działa od wielu już lat i jest ważnym wkładem w duchowe życie społeczności naszej parafii. Tworzą go tzw. Róże Różańcowe, każda składająca się z 20 członków. Obecnie w naszej parafii jest 19 Róż Różańcowych. Zelatorzy tych róż to: Teresa Łakoma, Jadwiga Armatys, Anna Chłopek, Marian Szwalec, Elzbieta Jeż, Maria Madej, Józefa Brożek, Józef Kapustka, Teresa Kocoł, Kazimierz Łakoma, Marian Madej, Janina Chrzanowska, Jerzy Lis, Alozja Witek, Ryszard Kuta, Helena Szczurek, Stanisława Kapustka, Czesława Kutrzuba, Benedykt Żmuda. Każda osoba należąca do naszej wspólnoty jest zobowiązana do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca w intencji Kościoła