Spotkanie z misjonarzem o. Andrzejem Filip – 29.V. – 30.V.2022 r.

Dnia 29 maja 2022 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii gościliśmy o. Andrzeja Filipa ze Zgromadzenia Ojców Kombonianów. Ich założycielem i patronem jest św. Daniel Comboni, który odznaczał się całkowitym oddaniem sprawie misji. Dla niej przemawiał, żył i umarł ze słowami na ustach: „Ja umieram, ale dzieło moje nie umrze”. Dzisiaj jego dzieło jest obecne w sercach prawie 1600 misjonarzy, 1400 sióstr zakonnych i 600 misjonarek świeckich, którzy swym stylem życia i działalnością całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych jeszcze nie znających Dobrej Nowiny.

Jednym z nich jest o. Andrzej. Pochodzi on z parafii św. Marcina biskupa w Mogilnie (diecezja tarnowska). Jak sam wspomina:  „Do Kombonianów wstąpiłem w 2001 roku, po maturze. Pierwszym etapem mojej formacji był postulat w Warszawie. Były to studia filozoficzne, poznawanie zgromadzenia, osoby Daniela Comboniego, apostolatu oraz wolontariatu. Drugim etapem był nowicjat we Włoszech – bardzo ważny, ale i również trudny – czas modlitwy osobistej i wspólnotowej, pracy, poznawania i pogłębiania własnego powołania, samego siebie, przygotowanie do pierwszych ślubów. Złożyłem je w naszej wspólnocie w Krakowie po ukończeniu nowicjatu. Mój kolejny etap formacji to ukończenie studiów teologicznych w Neapolu, we Włoszech oraz czas pracy apostolskiej i przygotowania do służby misyjnej. Zostałem posłany na doświadczenie misyjne do Mozambiku, mojej pierwszej placówki misyjnej do którego także powróciłem po moich Święceniach, które przyjąłem 12 maja 2012. Praca tam – przede wszystkim duszpasterstwo młodzieży – była dla mnie ważnym doświadczeniem, wielkim wyzwaniem, za które dziękuję. W Mozambiku pracowałem dziewięć lat. Obecnie od 3 lat pracuję w Domu Ojców Kombonianów w Warszawie”.

Andrzej już w okresie Wielkiego Postu ( 30.III. – 3.IV. 2022 r.) głosił w naszej parafii rekolekcje parafialne, zarówno dla dzieci szkolnych jak i dorosłych. Obecnie przyjechał aby w wygłoszonych homiliach bliżej opowiedzieć o swojej codziennej pracy misyjnej. W poniedziałek 30 maja 2022 roku był obecny w naszej szkole, gdzie spotkał się także z dziećmi naszej parafii. Swoje opowieści obrazował ciekawą prezentacją multimedialną i żywym słowem.

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.