Udział dzieci naszej szkoły w międzynarodowej akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu” – 18.X. 2023 r.

PAPIESKIE STOWARZYSZENIE „POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE” KAŻDEGO ROKU 18 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 9.00, WŁĄCZA SIĘ W MIĘDZYNARODOWĄ AKCJĘ MODLITEWNĄ „MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU”, ZACHĘCAJĄC WSZYSTKIE POLSKIE DZIECI DO MODLITWY I KONTYNUOWANIA TEJ PIĘKNEJ INICJATYWY.
Celem tej inicjatywy modlitewnej jest przede wszystkim pokazanie, że ufna modlitwa dzieci może lecieć jak strzała prosto do serca Boga i w ten sposób wywiera wielki wpływ. Jakże więc potężna jest modlitwa różańcowa, gdy dzieci modlą się o pokój i jedność w rodzinach, w ich własnym narodzie i na całym świecie!
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Inicjatywa została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci przy przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im wówczas towarzyszyły, doświadczyło głębokiej obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia”. I o to właśnie chodzi w tej kampanii – o wiarę w moc modlitwy dzieci. Sam Jezus uczy nas: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3), czy na innym miejscu: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże”. Od samego początku w to dzieło włączyły się także dzieci z Polski. Wraz z nauczycielami, katechetami czy rodzicami każdego roku w całym kraju było ich coraz więcej: w 2020 r. ponad 67 tys., w 2021 r. ok. 75 tys. , a w 2022 r. już około 250 tys. Po raz kolejny polskie dzieci były najliczniejszą grupą spośród wszystkich uczestników ze 140 krajów świata.
DLACZEGO 18 PAŹDZIERNIKA?
Październik jest tradycyjnie miesiącem różańca; 18-ty jest dniem świętego Łukasza Ewangelisty, który przekazał nam historię dzieciństwa Jezusa i według tradycji jest uważany za osobę bliską Matce Bożej. Dlatego też data ta jest całkiem odpowiednia.
DLACZEGO STOWARZYSZENIE „POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE”  ANGAŻUJE SIĘ W TĘ KAMPANIĘ MODLITEWNĄ?
Założyciel, tego stowarzyszenia ojciec Werenfried van Straaten, głęboko czcił Matkę Bożą Fatimską, która prosiła dzieci: „Każdego dnia odmawiajcie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata”. Codzienna praca związana z projektami prowadzonymi przez to stowarzyszenie  w 140 krajach, pozwala zobaczyć na własne oczy, jak bardzo chrześcijanie i cały świat cierpią z powodu skutków terroryzmu i wojny. Tylko Bóg może przynieść pokój.
ZNACZENIE RÓŻAŃCA
Papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae napisał:
„Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2, 14) (…) Różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie. Mając charakter nieustającego, wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się « zawsze i nie ustawać » (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć nadzieję, że ta „walka” o pokój będzie zwycięska”.
Do tej międzynarodowej akcji modlitewnej włączyły się także dzieci naszej parafii (przedszkola i Szkoły Podstawowej). Zgromadzone w kościele parafialnym pod przewodnictwem kapłanów: proboszcza Roberta, pani katechetki Elżbiety oraz swoich nauczycieli i wychowawców odmówiły różaniec o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
Modlitwa o pokój na świecie
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, daj swoim sługom pokój, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.