Udział naszej parafii w akcji „Św. Krzysztof” proponowanej przez organizację MIVA Polska – 31.VII.2022 r.

Przez dwie niedziele (24.VII. i  31.VII. 2022 roku) wierni naszej parafii wspierali swoimi ofiarami do puszki zakup środków transportu dla misjonarzy w ramach akcji „Święty Krzysztof”  proponowanej przez organizację MIVA Polska. Warto w tym miejscu bliżej poznać historię i cele tej organizacji.

MIVA – Mission Vehicle Association (niem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft) znaczy Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa

  • na ziemi
  • na wodzie
  • w powietrzu

MIVA Polska rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  i dalej działa w jej strukturach. Jest misyjnym stowarzyszeniem, celem którego jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego Kościoła i pracy polskich misjonarzy, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina. Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

Misjonarze polscy potrzebują pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (najczęściej terenowych), ambulansów, motocykli, rowerów, barek rzecznych, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych.

Pojazdy są niezbędnymi narzędziami w pracy misjonarzy. Zapewniają im funkcjonowanie misji i docieranie do odległych stacji misyjnych, dostarczanie koniecznej pomocy potrzebującym, transport osób chorych i słabych, transport pomocy medycznej,  transport materiałów budowlanych przy budowach kaplic, kościołów i innych miejsc kultu, wsparcie w docieraniu do szkoły. W czasie konfliktów zapewniają sprawną ewakuację.

Środki na pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie pojazdów MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof. Akcja ta jest apelem MIVA do kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby w duchu wdzięczności Panu Bogu za szczęśliwą jazdę bezwypadkową złożyli  1 grosz za 1 kilometr na środki transportu dla misjonarzy. Od nich te prośby na zakup nowego sprzętu niezbędnego do pracy misyjnej wciąż  docierają do biura MIVA (w obecnym roku w pierwszym półroczu wpłynęło już 71 takich próśb. Trzy razy w roku są one rozpatrywane przez specjalnie powołaną komisję, a ich przydzielenie musi być poparte prośbą od  miejscowego biskupa i przełożonych zakonnych).

Oprócz główniej Akcji św. Krzysztof  MIVA Polska realizuje swoją pomoc poprzez inne akcje takie jak:

  • Z Ewangelią na motorze – akcja z motocyklistami i wśród motocyklistów;
  • uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce (i innych kontynentach);
  • Promienie Miłosierdzia – wózki dla niepełnosprawnych na misjach;
  • Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans – Głównym celem akcji jest zakup ambulansów do misyjnych szpitali i centrów zdrowia.
  • Bliżej do szkoły – rower dla ucznia w Afryce
  • Skuter śnieżny na misje (do Arktyki i na Alaskę)

W 2021 r. MIVA Polska zrealizowała 137 projektów na zakup pojazdów misyjnych, na które przekazała kwotę 4 530 546 zł.

Również  diecezja Tarnowska od wielu lat współpracuje z organizacją MIVA Polska. W tym roku zakupiła już dla naszych misjonarzy 5 samochodów (Boliwia – 2, Brazylia, Kazachstan i Rep. Środkowoafrykańska) i 1 motocykl (Brazylia). Kwota tych zakupionych środków transportu wyniosła ponad 415 tys. zł, w których MIVA Polska ma swój znaczny udział, bo 55% (228 600 zł).

Wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom misji świętych składamy serdeczne „Bóg zapłać”.