Udział naszych dzieci wraz opiekunami w Zimowym Spotkaniu Kolędników Misyjnych Diecezji Tarnowskiej w Męcinie – 13.I.2024 r.

Dnia 13 stycznia 2024 r. dzieci biorące udział w tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych  przyjechały do parafii pw. Św. Antoniego w Męcinie, by wspólnie się modlić  i kolędować. Było obecnych ponad tysiąc dzieci,  również z Zaczarnia. Dzieciom towarzyszyli ich opiekunowie: księża, siostry zakonne i osoby świeckie.

Po Mszy Świętej odprawianej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w spotkaniu z kolędnikami wziął udział m.in. ks. Sławomir Czuba, bratanek zamordowanego 25 lat temu w Kongo Brazzaville  ks. Jana. O swoim wujku opowiadał dzieciom: „Kiedy zginął, czułem smutek i gniew, ale miałem świadomość, że te uczucia nie służą pamięci mojego wujka, że trzeba widzieć jego życie i ofiarę oczyma wiary i wówczas można w ks. Janie zobaczyć człowieka wielkiej pasji, którą była Ewangelia i pragnienie niesienia jej innym ludziom”. Na spotkanie kolędników przywiózł aparat fotograficzny, słoiczek miodu z Afryki oraz różaniec – rzeczy należące do ks. Czuby: „Wujek lubił robić zdjęcia krajobrazowe, w Afryce hodował pszczoły i ten miód jest właśnie od niego. A szczególną wartość ma różaniec, który znaleziono przy jego ciele po męczeńskiej śmierci. Chciałbym, żebyście przez te rzeczy zobaczyli w ks. Janie człowieka, który miał różne zainteresowania, ale najważniejsza dla niego była modlitwa i Ewangelia”.

Ofiarodawcy tegorocznej kolędy misyjnej mogli wesprzeć m.in. szpital w Bagandou, szkołę dla dzieci głuchoniemych w Bertua, placówkę dla dzieci z niepełnosprawnością w Kazachstanie, a także szkoły i świetlice parafialne w Kongu, Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii i Boliwii. Z zebranych funduszy sfinansowane zostanie ponadto dożywianie dzieci, budowa i wyposażenie sal lekcyjnych, utrzymanie nauczycieli i formacja katechistów w placówkach prowadzonych przez tarnowskich misjonarzy. Ponadto wszyscy będą mogli wesprzeć ogólnopolski cel Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, jakim jest pomoc dzieciom w Kolumbii.

W tę diecezjalną akcję kolędników misyjnych już od 23 lat włącza się także i nasza parafia. W tym roku brało w niej udział 28 dzieci zorganizowanych w 4 grupach. Została zebrana kwota 4 495 zł 40 gr   + 40 Euro, którą przekazano do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Wszystkim dzieciom zaangażowanym w akcję kolędników misyjnych oraz ich opiekunom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.