Udział naszych dzieci z XIV Diecezjalnym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Zawadzie k. Dębicy – 7.VI.2022 r.

Dnia 7 czerwca 2022 roku do Sanktuarium Narodzenia NMP w Zawadzie przyjechało opiekunami prawie 800 wolontariuszy, którzy udzielają się w szkolnych kołach Caritas. W tym gronie była także  28 – osobowa grupa dzieci z naszej szkoły pod przewodnictwem opiekunki pani katechetki Elżbiety Kuta  i  ks. proboszcza Roberta Filipowicza. Obecnie w całej diecezji jest powołanych 241 Szkolnych Kół Caritas  i 7 Przedszkolnych Kół Caritas. Skupiają ponad 3500 tys. dzieci i młodzieży. Ten zjazd stał się okazją do dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, którego mogą być świadkami, ale także do modlitwy o pokój na świecie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1000 od powitania wszystkich zgromadzonych przez księdza prałata Józefa Książka, proboszcza i kustosza Sanktuarium Narodzenia NMP. Następnie miejscowy zespół teatralny przygotował piękny spektakl pt. „Opowieść o początkach Zawadzkiego Sanktuarium”. O godzinie 1100 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem dyrektora Diecezjalnego Caritas ks. prałata Zbigniewa Pietruszki. W wygłoszonej homilii dziękował wolontariuszom za ich obecność w Zawadzie, ale także za ich obecność i działalność na co dzień w swoich szkołach i parafiach. Jest przekonany, że każdy z nich za otwarte szeroko oczy na potrzeby innych i każde wrażliwe serca zasługują na medal i słowa uznania.

Po wspólnej modlitwie zaplanowano posiłek oraz zabawy z zespołami muzycznymi i wodzirejami.