Udział naszych parafian w akcji „Pola Nadziei” – 21.IV.2024 r.

Dnia 21 kwietnia 2024 roku, w IV Niedzielę Wielkanocy nasi parafianie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Warto bliżej poznać i dowiedzieć się na czym ta akcja polega i jaki ma cel.

Akcja Pola Nadziei (ang. Fields of Hope) zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1988 r. Organizacją inicjującą było Marie Curie Cancer Care (MCCC). Za cel akcji przyjęto zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów. Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. W Polsce akcja pojawiła się w 1998 r. W edycji 2022/2023 ponad 200 placówek edukacyjnych zasadziło około 35 000 żonkilowych cebul, które zakwitły na wiosnę. Również dzieci naszej szkoły od kilku lat aktywnie uczestniczą w organizacji Pól Nadziei. W tym roku sprzedając w przedsionku kościoła żonkile zebrano kwotę 1 516 zł, która została przekazana na Domowe Hospicjum im. bł. Fryderyka Ozanana w Tarnowie, przy ulicy Krakowskiej.

Jak wspomina siostra Zofia Krasuska, szarytka, wiceprezes Hospicjum: „Hospicjum nasze działa od 2001 roku. Mamy bardzo wielu chorych. W roku ubiegłym mieliśmy pod opieką, w różnorodny sposób, z różną intensywnością, aż 595 osób. U części z chorych regularnie bywaliśmy, część pożyczała od nas sprzęt, część po prostu potrzebowała w chorobie rady, wsparcia, modlitwy. Liczba chorych będących pod opieką tarnowskiego hospicjum domowego rośnie. – To jest z jednej strony efekt tego, że mamy więcej zachorowań, a z drugiej rosnącej świadomości chorych i ich rodzin, że można szukać pomocy.  Hospicjum domowe funkcjonuje dzięki wolontariatowi. Skupia wolontariuszy medycznych, lekarz, pielęgniarki, a także niemedycznych. Równie ważni są ci wolontariusze, którzy działają wokół hospicjum, zajmują się akcją „Pola Nadziei”, kwestują na rzecz hospicjum. W ciągu roku w „Pola Nadziei” jak i kwesty na rzecz hospicjum angażuje się około 20 szkół z Tarnowa i okolic. Wolontariuszy ponad 400. To są przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Udało nam się do pomocy zaprosić wszystkich młodych i bardzo cieszymy się z ich pracy, bo dzięki nim nasze konto zasila niemała kwota pieniędzy, za które możemy dokupić nowy sprzęt, np. łóżka czy koncentratory tlenu. Mamy 126 łóżek,  40 koncentratorów tlenu, ale one wszystkie obecnie służą chorym w domach. Każda złotówka nam ofiarowana przeznaczona jest na bezpośrednią pomoc chorym.

Za wszelką pomoc wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom z całego serca składamy „Bóg zapłać”.