Udział przedstawicieli naszej Rady Parafialnej w Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich w Tarnowie – 19.XI.2022 r.

Dnia 19 listopada 2022 roku na Arenie „Jaskółka” w Tarnowie z inicjatywy ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża odbyło się Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Program tego forum był następujący:

9.00 – Powitanie uczestników

9.15 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

10.30 – Przerwa

11.00 – Konferencja I: „Będziecie prawdziwie moimi uczniami (J 8,31)” (ks. Artur Mularz – Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji)

11.30 – Konferencja II: Misja świeckich w Kościele (Pan Aleksander Bańka – członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP)

12.00 – Przerwa

12.30 – Konferencja III: Istota posługi w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej (ks. Michał Dąbrówka – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego)

13.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

13.45 – Zakończenie

W tym forum wzięli udział także przedstawiciele naszej nowo wybranej Rady Parafialnej.