Udział wiernych naszej parafii w diecezjalnych akcjach charytatywnych – 30.XI.2023 r.

W ostatnich 2 miesiącach w diecezji tarnowskiej były przeprowadzane różne akcje charytatywne mające na celu pomoc misjonarzom i wiernym w krajach misyjnych. W tym akcjach w sposób aktywny uczestniczyli wierni naszej parafii.
a) zbiórka zużytych telefonów, laptopów i tabletów.

Wydział Misyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie we współpracy z księżmi sercanami przeprowadził w diecezji zbiórkę elektrośmieci. W sumie zebrane urządzenia ważyły: laptopy – 1858 kg, telefony komórkowe – 1416,40 kg oraz tablety – 302,60 kg. Dochód z przeprowadzonej zbiórki to 54 370 zł. Zostanie on przeznaczony na wybudowanie czterech studni w Czadzie, na terenie misji prowadzonej przez tarnowskiego misjonarza ks. Stanisława Worwę. Dziękujemy serdecznie wszystkim diecezjanom i parafiom, które włączyły się w akcje.

b) zbiórka kolejnych kilogramów nakrętek ( w ciągu października tylko w naszej parafii udało się zebrać 194 kg w 18 plastikowych workach).

c) ogólnopolska akcji Caritas „Kolega-koledze”.

Jak poinformował zastępca dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Krzysztof Majerczak: „W tej ogólnopolskiej akcji „Kolega koledze” wzięło udział 60 szkół naszej diecezji, gdzie działa Szkolne Koło Caritas. Udało się nam zebrać prawie 1,5 tony przyborów szkolnych. Plecaki, długopisy, kredki, ołówki, flamastry, farby, zeszyty, bloki rysunkowe i wiele innych zostało przekazanych Caritas Polska, która przekaże je bezpośrednio do Syrii i Libanu, krajów dotkniętych wojną i biedą. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i zebrane dary”.