Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii – 30.V.2024 r.

Dnia 30 maja 2024 roku w kościele przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Jest to szczególny dzień wdzięczności Chrystusowi, za największy Jego dar – Sakrament Eucharystii. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł.

W naszej parafii uroczystej Mszy Świętej o godzinie 1000 przewodniczył o. Marek Kościółek ze Zgromadzenia Misjonarzy Werbistów (Werbiści, Zgromadzenie Słowa Bożego, nazwa łacińska: Societas Verbi Divini; skrót zakonny: SVD – misyjne zgromadzenie zakonne, założone w 1875 roku przez św. Arnolda Janssena w Holandii). O. Marek jest rodakiem i kolegą szkolnym naszego księdza proboszcza z parafii Kamionka Wielka. Po latach pracy misyjnej  w Papui Nowa Gwinea, obecnie pracuje w Lublinie. Wraz z nim tę Eucharystię sprawował także ks. proboszcz Robert.

Po zakończeniu Mszy Świętej, wyrazem naszego uwielbienia Pana Jezusa, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina była procesja do  4 ołtarzy polowych. Zostały one  pięknie przygotowane przez wyznaczonych mieszkańców parafii.  Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy także  strażakom za dopilnowanie porządku na drodze publicznej i asystę podczas procesji, niosącym obrazy, feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i małym chłopcom dzwoniącym, dzieciom pierwszokomunijnym, panu organiście, panu kościelnemu oraz liturgicznej Służbie Ołtarza.

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi,

I jak się Jego dzieciom powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.

Przed twoim Bogiem zginaj kolana!

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem

On twoim Ojcem, On Przyjacielem!

Nie dosyć było to dla człowieka,

Że na ołtarzu co dzień go czeka:

Sam ludu Swego odwiedza ściana.

Bo nawykł bawić między ziemiany.

Uścielajcie Mu kwiatami drogi,

Którędy Pańskie iść będą nogi.

Okrzyknijcie to na wszystkie strony:

„W środku nas idzie Błogosławiony!”