Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii – 8.VI.2023 r.

Dnia 8 czerwca 2023 roku w kościele przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Jest to szczególny dzień wdzięczności Chrystusowi, za największy Jego dar – Sakrament Eucharystii. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: “To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24). Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż “sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście  i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).

W naszej parafii uroczystą Mszę Świętą o godzinie 1000 koncelebrowali kapłani: ks. proboszcz parafii Robert Filipowicz oraz wikariusz Janusz Drożdż  .

Po zakończeniu Mszy Świętej, wyrazem naszego uwielbienia Pana Jezusa, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina była procesja do  4 polowych ołtarzy. Zostały one w tym roku pięknie przygotowane przez mieszkańców Podlesia – część II  i Partuł Żukowskich.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała, a przede wszystkim rodzinom, które przygotowały piękne ołtarze, strażakom za dopilnowanie porządku na drodze publicznej i asystę podczas procesji, niosącym obrazy, feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i małym chłopcom dzwoniącym, dzieciom pierwszokomunijnym, panu organiście, panu kościelnemu oraz liturgicznej Służbie Ołtarza.

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi,

I jak się Jego dzieciom powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.

Przed twoim Bogiem zginaj kolana!

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem

On twoim Ojcem, On Przyjacielem!

 

Nie dosyć było to dla człowieka,

Że na ołtarzu co dzień go czeka:

Sam ludu Swego odwiedza ściana.

Bo nawykł bawić między ziemiany.

Uścielajcie Mu kwiatami drogi,

Którędy Pańskie iść będą nogi.

Okrzyknijcie to na wszystkie strony:

„W środku nas idzie Błogosławiony!”