Uroczystość Objawienia Pańskiego połączona z orszakiem 3 króli i kolędników misyjnych – 6.I.2024 r.

Dnia 6 stycznia w kościele jest obchodzona Uroczystość Objawienia Pańskiego ( Święto Trzech Króli). Jest to ogólnopolski Dzień Pomocy Misjom. Według danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji, obecnie w 99 krajach posługuje 1690 misjonarzy polskich. W gronie tym jest 272 księży diecezjalnych, 1377 osób konsekrowanych w tym 619 sióstr zakonnych i 758 zakonników oraz 41 misjonarzy świeckich. W porównaniu z rokiem ubiegłym ubyło 53 misjonarzy. Liczbowo na poszczególnych kontynentach przedstawia się to następująco: Afryka – 676, Ameryka Południowa – 655, Azja – 281, Australia i Ocenia – 65, Ameryka Północna – 13 misjonarzy.  W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które przygotowuje przyszłych misjonarzy do pracy na misjach  obecnie szykuje się  kolejnych 9 osób: 4 z nich to kapłani diecezjalni, 4 siostry zakonne oraz 1 osoba świecka.

W Kościele tarnowskim to także dzień patronalny Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Roztacza ono opiekę nad wszystkimi misjonarzami posłanymi przez Biskupa Tarnowskiego do pracy w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Tarnowscy misjonarze  pracują obecnie w 10 krajach świata.

Wielkie projekty wykonywane przez misjonarzy są finansowane od lat z ofiar zbieranych przez Kolędników Misyjnych. Warto też dodać, że wszystkich projektów sfinansowanych w minionych latach dzięki zaangażowaniu Kolędników Misyjnych było ponad 300.

W naszej parafii  na Mszach Świętych modliliśmy się  za wszystkich misjonarzy  i misjonarki, polecając ich dalszej Opiece Bożej i dziękowaliśmy wszystkim parafianom  za złożone dla nich ofiary. W tym roku na cele misyjne nasi kolędnicy misyjni  zebrali kwotę 4 495 zł + 40 gr  + 40 Euro, która została przekazana do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej  w Tarnowie.

Również przybyłym królom w osobach panów: Marka Kwapniewskiego, Michała Bezkosty i Arkadiusza Marszałka  składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy również tegorocznym kolędnikom misyjnym  i ich opiekunom, a byli nimi:

Grupa I  – klasa V „B”

Flis Kamila

Świątek Wiktoria

Jurek Kinga

Nowak Natalia

Mączko Milena

Małochleb Marek

Łuszcz Kacper

Opiekun: Flis Marta

 

Grupa II – klasa III

Kędzior Lena

Kordzikowska Laurencja

Mucha Emma

Padło Filip

Łęgowski Krzysztof

Papuga Emilia

Ciochoń Aleksandra

Opiekunowie: Para Ilona

Mucha Magdalena

 

Grupa III – klasa VI i VII

Gasiciel Lilianna

Łęgowska Gabriela

Papuga Dominik

Warchałowska Jakub

Kwapniewska Katarzyna

Gieracka Eliza

Nowak Patrycja

Kocoł Weronika

Opiekunka: Warchałowska Anna

 

Grupa IV – klasa IV

Łęgowski Piotr

Marek Wojciech

Gasiciel Jakub

W imieniu wszystkich kolędników za tegoroczną kolędę w sposób szczególny podziękowała rodzina Łęgowskich: Gabriela, Piotr i Krzysztof, którzy grając na różnych instrumentach muzycznych wychwalali Jezusa, którzy przyszedł do nas jako Boża Dziecina.

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło  i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.