Wielki sukces młodzieży Wolontariatu naszej szkoły w XVII edycji Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – 7.V.2024 r.

Idea powstania tego Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Projekt został rozpoczęty w 2003 roku i ma na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. W założenia Projektu wpisują się także aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne. Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących. Projekt realizowany jest corocznie na terenie województwa małopolskiego i skierowany do klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W przeciągu 17 lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 48 000 uczniów, młodzieży szkolnej z  województwa małopolskiego.

W projekcie tym od wielu lat uczestniczą także wolontariusze naszej szkoły ( wcześniej młodzież Gimnazjum, obecnie uczniowie klas starszych od VI – VIII).

Obecna XVII edycja Projektu przyniosła nam ogromny sukces. Spośród 21 szkół województwa małopolskiego, które przeszły do II etapu tego konkursu znalazła się również i nasza szkoła. Co więcej w finale, który miał miejsce dnia 7 maja  w Krakowie, na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w budynku Fides nasi wolontariusze zajęli 3 miejsce w całym województwie. Świadczą o tym wyniki komisji konkursowej.

I miejsce ex aequo :

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach

 

 

II miejsce ex aequo:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzasichlu

 

III miejsce:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

 

Wyróżnienie:

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie

 

Gratulujemy wszystkim wolontariuszom oraz ich opiekunom ogromnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w rozkrzewianiu idei miłosierdzia świętego naszych czasów Jana Pawła II.