Wspólne kolędowanie wraz z orkiestrą dętą z Woli Rzędzińskiej – 1.I.2024 r.

W Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa podczas Mszy Świętej o godzinie 900 gościliśmy orkiestrę dętą z Woli Rzędzińskiej. Jest ona związana z naszą parafią już od wielu lat, występując podczas najważniejszych uroczystości parafialnych, szczególnie odpustowych ku czci Matki Bożej Bolesnej. Gra w niej kilku muzyków mieszkających w Zaczarniu, a dyrygentem jest nasz parafianin pan Bernard Żmuda. Orkiestra wykonała kilka kolęd w czasie Mszy Świętej, a po niej dała piękny koncert, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych wiernych.