Wspólne kolędowanie wraz z orkiestrą dętą z Woli Rzędzińskiej – 29.I.2023 r.

W niedzielę 29 stycznia 2023 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 1100 gościliśmy orkiestrę dętą z Woli Rzędzińskiej. Jest ona związana z naszą parafią już od wielu lat, występując podczas najważniejszych uroczystości parafialnych, szczególnie odpustowych ku czci Matki Bożej Bolesnej. Gra w niej kilku muzyków mieszkających w Zaczarniu,  a dyrygentem jest nasz parafianin pan Bernard Żmuda. Orkiestra wykonała kilka kolęd w czasie Mszy Świętej, a po niej dała koncert, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych wiernych.