Wymiana rynien na budynku plebani – 10.I. – 11.I.2022 r.

Pierwszą inwestycją w nowym roku  w naszej parafii była wymiana wszystkich rynien na budynku plebanii. W skutek działania różnych czynników atmosferycznych rynny założone blisko 10 lat temu uległy w kilku miejscach korozji i nie spełniały swojej roli. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” panu Wiesławowi Bochaniec za fachowe wykonanie tej pracy.