Występy naszych przedszkolaków w kościele – 27.I.2023 r.

Dnia 27 stycznia 2023 roku w naszym kościele miała miejsce piękna uroczystość. Najmłodsi nasi parafianie, dzieci z przedszkola wraz ze swoimi rodzicami oraz wychowawczyniami świętowały radosne święto – Dzień Babci i Dziadka. To wspólne spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną przez ks. proboszcza Roberta. Po Eucharystii dzieci młodsze przygotowane przez swoje wychowawczynie w pięknym programie słowno – muzycznym wyraziły swoją wdzięczność wobec swoich ukochanych babć i dziadków, a najstarsze przedszkolaki przedstawiły jasełka.

Panie, nasz Boże, pośród różnych życiowych zdarzeń dałeś babciom i dziadkom łaskę złożenia w Tobie nadziei, dzięki czemu doświadczają, jak jesteś dobry i opatrznościowy, spraw, aby wszyscy dziadkowie świata żyli w odnowionej młodości ducha i aby mogli służyć Tobie w dobrym zdrowiu i w wielkim pokoju, ofiarując wszystkim świadectwo wzorowego życia.

Obdarzaj ich, Panie, nieustannym swoim błogosławieństwem, pociechą z życzliwości dzieci i rodziny oraz radością z tego, że mogą czynić dobro, ażeby spędzali czas, jaki im dajesz, w pełnym przylgnięciu do Twojej woli, zawsze i wszędzie świadcząc, że Ty jesteś jedynym zbawieniem człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.