Zdjęcia naszej parafialnej świątyni – 30.X.2022 r.

W ostatnią niedzielę października jest obchodzona Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego ( o ile data jego poświęcenia nie jest znana). Historia naszego kościoła jest znana. Został on wybudowany w latach 1982 – 1986, poświęcony 13 lipca 1986 roku przez posługę ówczesnego biskupa pomocniczego tarnowskiej diecezji ks. Piotra Bednarczyka, a dedykowany na ostateczną chwałę Bogu 1 lipca 2017 roku przez ordynariusza tarnowskiego ks. bpa Andrzeja Jeża (dokładnie w 36 rocznicę erygowania naszej parafii).

Dziękujemy  wszystkich, którzy najpierw ofiarowali swoje grunta pod budowę naszej świątyni oraz tych, którzy wznosili ją w wielkim trudzie i ofiarności. Polecamy ich wszystkich dalszej Bożej Opatrzności, a dla tych, którzy już odeszli do wieczności wypraszajmy wieczną nagrodę w niebie.

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii, będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam, prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy, odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się i zbudź tych, którzy śpią i nie widzą tego, co się wokół nich dzieje. Udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy Tobie.

Polecamy Ci, Panie Jezu, naszych duszpasterzy. Oświecaj ich nieustannie, by zrozumieli, że Ty jesteś w nich przez łaskę i przez sakramenty święte. Pozwól im odczytać właściwie znaki czasu i prowadź przez nich naszą parafię do Twojego Królestwa. Polecamy Ci tych duszpasterzy, którzy podają nam codziennie chleb Słowa Bożego i Chleb Eucharystyczny, w którym Ty sam jesteś obecny.

Twojej opiece polecamy tych, którzy nasze dzieci uczą religii w naszej szkole. Daj im siły do pracy, serce ojcowskie i macierzyńskie, aby przez ich posługę mogli doprowadzić i siebie i nasze dzieci do zbawienia.

Spraw też, Panie Jezu, byśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre i właściwe słowo dla nich, i by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, by wstawiać się za nami, spraw, byśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Daj nam, byśmy wszyscy kiedyś mogli się spotkać tam, gdzie Ty z Twoim Ojcem i Duchem Świętym, z Twoją i naszą Matką Maryją i wszystkimi naszymi Patronami, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.