Adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela – 3.XII. – 24.XII.2023 r.

Adwent w 2023 roku rozpoczął się w niedzielę 3 grudnia, a zakończył o zmierzchu 24 grudnia. Jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczny, który przeżywamy pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.
Wymownym symbolem Adwentu jest wieniec i świeca adwentowa. Nieodłącznym jego elementem są Msze św. roratnie. Nazwa „Roraty” pochodzi od pierwszych słów znanej pieśni adwentowej: “Rorate coeli desuper…” („Niebiosa rosę spuście nam z góry…”). Wspaniała jest symbolika tych Mszy Świętych. Na początku Kościół pogrążony jest w ciemnościach. Palą się jedynie świece oraz lampiony przyniesione przez dzieci. Dopiero po akcie pokutnym, wraz ze śpiewem „Chwała na wysokości Bogu” zapalane są wszystkie światła w kościele. W związku z roratami zachęca się wszystkich: dzieci i dorosłych, do życia w świetle, do spełniania dobrych uczynków.
W naszej parafii wierni w sposób szczególny przygotowywali się do przyjścia Pana Jezusa poprzez:
1. udział w Mszach Świętych Roratnich;
2. rozważania adwentowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Prowadzone były one przez naszych kapłanów:  księdza proboszcza Roberta i księdza Janusza. Tematem tych rozważań były słowa „Każda ziemia może być święta”. Rozważania przygotowane przez redakcję „Promyczka dobra” nawiązywało do słów św. Franciszka z Asyżu, który 800 lat temu zorganizował pierwszą szopkę w miejscowości Greccio. Dzieci codziennie zostały obdarowywane fragmentami szopki oraz postaciami, które pozwalały im zbudować piękną kompozycję pod choinkę. Po każdej Mszy Świętej losowano figurki dla dzieci uczestniczących w Roratach: żłóbek z Bożym Dzieciątkiem, figurę Matki Bożej oraz Anioła Stróża, wręczając je, aby wspólnie z całą rodziną pomodliły się w swoim domu rodzinnym. Na pamiątkę wspólnej przeżywanych rozważań adwentowych w ostatnim dniu dzieci z przyniesionych serduszek z dobrymi uczynkami ozdobiły choinkę znajdującą się obok naszej szopki.
3. przystąpienie do Sakramentu Pokuty;
Spowiedź święta miała miejsce w naszej parafii dnia 21 grudnia, było kilku zaproszonych kapłanów z sąsiednich parafii, którzy służyli naszym wiernym pomocą duchową.
Przez posługę ks. proboszcza z sakramentu pojednania i komunii świętej skorzystali również parafianie samotni, chory i cierpiący.
4. wypełnianie uczynków miłosierdzia
a) udział w akcji prowadzonej przez Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom poprzez zakup świec (w tym roku w naszej parafii zostało rozprowadzonych 10 dużych i 150 małych świec).
Jak wspomina dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka:
„Caritas Diecezji Tarnowskiej przygotowała 120 tysięcy świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec zostaną przeznaczone na dofinansowanie wakacyjnego i zimowego wypoczynku dzieci, posiłków dla uczniów w szkołach i świetlicach oraz na wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Ponadto 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na dożywianie dzieci w Afryce i Ameryce Południowej. Również bardzo często zwracają się do nas kapłani, którzy pracują w Ukrainie, abyśmy wsparli wypoczynek dzieci, które są doświadczone wielką tragedią wojny na Ukrainie. Dzięki ostatniej akcji, tarnowska Caritas w tym roku przeznaczyła pół miliona złotych na letni i zimowy wypoczynek dzieci z diecezji tarnowskiej, a także z Ukrainy”.
b) zorganizowanie i przekazanie darów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Tarnowie (ul. Robotnicza 4).
c) przekazanie darów dla Rodzinnego Domu Pomocy „Pogodna Jesień” w Lisiej Górze (ul. Sucharskiego 3A)
d)  wysłuchanie koncertu kolęd śpiewanego przez dzieci z naszego chóru szkolnego pod dyrekcją pana mgr Dariusza Augustyna,
e) zorganizowanie pomocy materialnej dla rodziny Agatki, uczennicy naszej szkoły.
f) odwiedziny ludzi starszych, chorych, samotnych przez dzieci ze SKC oraz panie z POC połączone ze składaniem życzeń i wręczeniem skromnych upominków świątecznych.
g) zakup różnych bożonarodzeniowych pamiątek (żłobki, figurki, kartki świąteczne itp.) przygotowanych przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas znajdujących się na kiermaszu parafialnym.
Czekam na Ciebie, dobry Boże, Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się. Niech Twoja łaska mi pomoże, Chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Ref. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie Przyjdź z łaską swoją, Przyjdź i nie spóźniaj się.
Wśród licznych trosk i niepokojów, Kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
Ref. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie Przyjdź z łaską swoją, Przyjdź i nie spóźniaj się.