Obchody Święta Flagi i 233 rocznicy Konstytucji 3 Maja – 26.IV.2024 r.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w naszej parafii została zorganizowana uroczystość obchodów Święta Flagi i kolejna rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Przebieg tej religijno – patriotycznej uroczystości był następujący:

    • przemarsz dzieci Szkoły Podstawowej wraz nauczycielami i wychowawcami do kościoła,
    • uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej proboszcz ks. Robert Filipowicz w asyście naszego katechety ks. Bartosza Mizińskiego,
    • część artystyczna przy pomniku na placu szkolnym. Przygotowana przez uczniów przy udziale chóru szkolnego.

Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Otocz rodzinę polską macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem pobożności nasze parafie, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterzy umocnij i uświęcaj Swymi łaskami. Uproś Narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół św. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności z Chrystusową Owczarnią. Okaż niewierzącym prawdę i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowali swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu.

Matko Boga i nasza, przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze, z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.