Dożynki parafialne – dziękczynienie Panu Bogu i Matce Najświętszej za tegoroczne plony ziemi – 27.VIII.2023 r.

W niedzielę 28 sierpnia 2023 roku w naszej parafii odbyły się Dożynki parafialne. Po przywitaniu na placu kościelnym przez księdza proboszcza Roberta delegacji niosącej wieniec dożynkowy i po jego pobłogosławieniu wszyscy w uroczystej procesji udali się do świątyni. Tam o godzinie 1100 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za szczęśliwie zebrane plony ziemi i zachowanie od wszelkich burz, gradobicia  i innych kataklizmów.

Starostami tegorocznego święta plonów byli: Agnieszka Ciochoń i Mariusz Cichoń, a wieniec dożynkowy nieśli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Patryk Zaucha, Mateusz Myjkowski, Wiktoria Gądek i Martyna Książek.

U stóp twych stoimy Boże nieskończony,

Dzięki Ci składamy za ten dar, za plony.

Dzięki Ci składamy za te złote kłosy,

Co je słonko grzało i kąpały rosy.

Uwiliśmy wieniec z kłosów naszego zboża,

Niech nam błogosławi Święta Matka Boża.

Przynieśliśmy plony wszyscy wspólnie razem,

Z serca Boże je składamy przed Twoim ołtarzem.

Przyjmij dobry Boże wieniec dożynkowy,

Racz pobłogosławić dziś rolników stopy,

Oni się trudzili aby zebrać zboże,

I swe dary wraz z modlitwą składają w pokorze.

Panie Boże przyjmij świeży bochen chleba pobłogosław nas tu wszystkich z wysokiego nieba. Ty nam dałeś zdrowie i siły aby zebrać zboże,  my Ci za to dziękujemy, o łaskawy miłosierny Boże. Niech ten chleb owoc pracy rolnika, zapachnie w każdym polskim domu, by nie zabrakło Go nikomu. Byśmy go nigdy nie zmarnowali, ucz nas Boże dzielić się nim ze wszystkimi. Wszystkich od głodu, burz, gradobicia i innych kataklizmów o Panie zachowaj i pod ojcowski płaszcz nas schowaj. Chleba daj Panie ludziom na całym świecie, rodzinom i sierotom, zdrowym i chorym, krajom dotkniętym głodem od lat.. Daj i nam abyśmy mogli dzielić się nim   z innymi”