Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

Nieopodal kościoła parafialnego na parceli śp. pana Antoniego Leszczyńskiego znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Została ona ufundowana w roku 1904 z okazji 50 rocznicy ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, a także rozpoczęcia budowy drogi do Lisiej Góry. Wykonany w kamieniu przez pana Musiała z Tarnowa posąg Niepokalanej Matki umieszczony został na postumencie z kanelowanymi pilastrami, osłonięty ozdobnym, blaszanym daszkiem.

Przechodzący codziennie koło figury mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność odnowienia samej figury, jak i jej otoczenia. Pierwszym krokiem było uzgodnienie planowanych działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zarządem Dróg Powiatowych. O fachowe doradztwo i wykonanie prac przy figurze i postumencie poproszono Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze. Prace odnowieniowe rozpoczęto od demontażu metalowego ogrodzenia, które zostało przekazane panu Marianowi Brożkowi do ocynkowania i malowania. Panie Marta Maziarz i Krystyna Węc – Szatko pracownice GOK – u w Śmignie zajęły się renowacją i konserwacją figury MPNP. Nowy daszek nad figurą wykonał bezpłatnie pan Mariusz Papuga. Po wykonaniu prac przy figurze przystąpiono do prac przy postumencie. Wymagał on uzupełnienia ubytków i odpowiedniego przygotowania do malowania. Przyziemie postumentu zostało obłożone płytkami granitowymi, które odpłatnie wykonał pan Paweł Łakoma z Nowych Żukowic. Wokół postumentu położono kostkę brukową, wymieniono również kostkę na dojściu do figury. Prace montażowe przy ogrodzeniu wykonali bezpłatnie panowie: Marian Brożek, Robert Olszówka, Krzysztof Pinas i Kamil Mruk. Opaskę z kostki i chodnik wykonali bezpłatnie Kamil Mruk i Jakub Kordzikowski. Zakup kostki sfinansowali państwo Józef   i Józefa Masło. Kamień i piasek bezpłatnie dostarczył pan Jarosław Starzec. Zagospodarowaniem zieleni wokół figury zajęli się państwo Teresa i Tadeusz Łakoma oraz Józef i Józefa Masło przy fachowym udziale pani Krystyny Pinas. Na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów oraz wynagrodzeniem niektórych prac została zorganizowana zbiórka pieniężna mieszkańców Podkościela, przeprowadzona przez panie Teresę Łakoma i Jolantę Stach. Od początku prac wspierał nas czynnie pan Andrzej Schab radny naszej miejscowości.

W niedzielę 2 października 2022 roku o godzinie 1500 przez naszego księdza proboszcza została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich wykonawców i ofiarodawców odnowienia figury Maryi Niepokalanie Poczętej. Po zakończeniu Eucharystii odmawiając modlitwę różańcową wszyscy udaliśmy się pod figurę i tam nastąpiło jej poświęcenie.