Kapliczka św. Michała Archanioła koło plebani

Dnia 29 września 2017 roku, w święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, na placu kościelnym, przed wejściem na plebanię została poświęcona piękna, mała kapliczka ku czci św. Michała Archanioła. Na piaskowej podstawie w drewnianej kapliczce widnieje postać św. Archanioła walczącego z szatanem. Została ona zbudowana w sierpniu tego roku przez panów: Andrzeja Schaba i Wiesława Stelmacha, oświetlenie wykonał pan Józef Małochleb. Po uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Jana Lorka – wykładowcę języka łacińskiego i greckiego w WSD w Tarnowie,  obecnie pomagającego w pracy duszpasterskiej w Sanktuarium św. Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie, naszego proboszcza ks. Roberta Filipowicza oraz wikariusza ks. mgr Kazimierza Kruczyńskiego została ona poświęcona.