Krzyż na Partułach Żukowskich

Na terenie Partuł Żukowskich (część Zaczarnia)  na parceli Stefanii Prędoty znajduje się krzyż. Z tym krzyżem, który już na stałe wrósł w lokalny krajobraz, wiąże się bardzo ciekawa historia. Miejsce jego lokalizacji nie zostało wybrane przypadkowo. To tu właśnie zaczyna się (lub kończy) Zaczarnie. W dawnych czasach prowadziły tędy ścieżki z Wałek i Jodłówki do ówczesnej parafii w Lisiej Górze.

Poprzednik tego krzyża stał tu już w XVIII wieku. W czasach zaboru austriackiego uległ zniszczeniu, lecz pamięć ludzka pozostała po nim, stąd nazwa tego miejsca „pod krzyżem”. Na początku XIX wieku naszą miejscowość nawiedziła najpierw wielka susza, a potem wywołany przez nią duży pożar. Ludzie, pełni trwogi, wykopali z ziemi pniak po krzyżu, z wielką czcią przenieśli go na ramionach i włożyli do wysychającego stawu. Mieszkańcy przetrwali te klęski i jeszcze bardziej zawierzyli siebie krzyżowi. Ciekawostką jest fakt, że właściciel stawu, oczyszczając dno z mułu, dwukrotnie w swoim życiu próbował resztki krzyża wyjąć, za każdym razem przychodziła silna ulewa i niweczyła jego zamiary. Pień ten spoczywa w wodzie po dzień dzisiejszy.

W roku 1933 ustawiono nowy krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa, osłoniętym blaszanym zadaszeniem. Został on ufundowany przez Andrzeja Kutę i mieszkańców Partuł dla uczczenia Kongresu Eucharystycznego w Tarnowie (miał miejsce w 1934 roku).

Ząb czasu uczynił jednak swoje. W roku 1983 Edward Kuta (wnuk Andrzeja) postawił nowy drewniany krzyż na betonowym fundamencie. Pomagali mu w tym: Tadeusz Madej, Stanisław Łuszcz (wykonał ogrodzenie) i mieszkańcy Partuł. Wykonano go na pamiątkę Świętego Roku Odkupienia i pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Został on poświęcony w maju 1984 roku przez ówczesnego proboszcza Zaczarnia ks. kanonika Kazimierza Górza w obecności proboszcza z sąsiednich Starych Żukowic ks. kanonika Józefa Bąby i towarzyszącego mu chóru parafialnego.

Po blisko 40 latach, w roku 2020 z inicjatywy Ryszarda Kuty (prawnuka Andrzeja, organisty naszej parafii) krzyż został na nowo odrestaurowany. Fundament i jarzmo, w którym był osadzony, zastąpiono nowym mocowaniem otoczonym kostką brukową. Drewnianą konstrukcję krzyża wymieniono na nową, a metalowy wizerunek Jezusa odnowiono. Wykonano również nowe ogrodzenie.

W niedzielę Trójcy Świętej (30.V. 2021 roku)  obecny nasz proboszcz ks. Robert Filipowicz dokonał poświęcenia tego krzyża.