Dzień solidarności, modlitwy i postu w intencji Ukrainy–2.III.2022r.

Środa Popielcowa rozpoczęła 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Ta jednak jest inna, odbywa się w czasie wojny w Ukrainie. Matka Boża  w ostatnim Orędziu z piątku 25 lutego 2022 r. w Medjugorje powiedziała słowa  „Drogie dzieci! Jestem z wami i razem się modlimy. Pomóżcie mi, dzieci, modląc się, aby szatan nie dominował. Jego moc śmierci, nienawiści i strachu nawiedziła Ziemię. Dlatego, dzieci, powróćcie do Boga i modlitwy, postu i wyrzeczenia za wszystkich, którzy są deptani, biedni i nie mają głosu na tym świecie bez Boga. Dzieci, jeśli nie powrócicie do Boga i Jego przykazań, nie macie przyszłości. Dlatego wysłał mnie, abym was prowadziła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Także papież Franciszek tydzień temu podczas środowej audiencji, apelując o modlitwę i post w intencji Ukrainy powiedział słowa: „Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem”.

Również biskup tarnowski Andrzej Jeż w liście na Wielki Post do diecezjan napisał słowa:  „Gorąco Wam dziękuję za bardzo ochocze podjęcie apelu o modlitwę i post w intencji pokoju w Ukrainie, o nawrócenie tych, którzy doprowadzili do tej wojny, a zwłaszcza w intencji wszystkich jej ofiar. Ich niezawinione cierpienie łączy się obecnie z cierpieniem naszego Zbawiciela, który skazany na śmierć krzyżową był zarazem najbardziej niewinnym. Cała nasza diecezja pragnie także spieszyć z pomocą materialną ofiarom wojny. Dziękuję za składane na ten cel ofiary oraz otwarcie drzwi wielu waszych domów, w których znajdują schronienie uchodźcy wojenni. W domach parafialnych, schroniskach, domach pielgrzyma, domach rekolekcyjnych i formacyjnych, w budynkach administrowanych przez Kurię Diecezjalną oraz w obiektach udostępnionych przez zgromadzenia zakonne udało się do tej pory przygotować ponad osiemset miejsc do zakwaterowania uchodźców. W niesienie pomocy włączają się różnorakie stowarzyszenia i wspólnoty działające w diecezji. W miniony poniedziałek, tj. 28 lutego, został powołany w naszej diecezji Zespół Kryzysowy ds. Pomocy Uchodźcom z Ukrainy oraz Osobom Cywilnym w Ukrainie. Jego zadaniem jest koordynowanie wszelkich podejmowanych działań pomocowych we współpracy z organami cywilnymi.  Wydział Misyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z kapłanami diecezji tarnowskiej pracującymi w Ukrainie. Pozostają oni ze swoimi parafianami wspierając ich duchowo i materialnie. Poprzez pracę tych kapłanów a także szerokie zaangażowanie misyjne naszej diecezji jesteśmy siewcami pokoju w różnych regionach świata. Trzeba też zaznaczyć, że obecność kapłanów diecezji tarnowskiej i wielu sióstr zakonnych, a także wieloraka pomoc organizowana przez naszą diecezję na rzecz Ukrainy, ma już ponad trzydziestoletnią historię. Od dziesięcioleci również wiele indywidualnych osób z naszej diecezji angażuje się w pomoc tamtejszej ludności. Niektórzy z naszych diecezjan mają pośród mieszkających na Ukrainie naszych rodaków swoich krewnych. W aktualnej sytuacji, kierując się duchem miłosierdzia, pragniemy jeszcze w większej mierze odpowiedzieć na owo wielkie wołanie o pomoc”.

Codziennie przekazywane informacje o kolejnych nalotach, bombardowaniach, ofiarach inwazji rosyjskiej są przerażające i ukazują ogrom cierpień narodu ukraińskiego. Z potrzeby serca także i w naszej parafii modlimy się o jak najszybsze zakończenie tego konfliktu, aby na ziemi zapanował upragniony pokój. Nasza modlitwa wyraziła się i nadal będzie trwała przez cały okres Wielkiego Postu poprzez:

  1. Odprawiane przez naszych kapłanów Msze Święte w tej intencji.
  2. Codzienny śpiew Godzinek do Maryi, Królowej Pokoju, naszej Świętej Patronki.
  3. Odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego ( przed każdą Mszą Świętą popołudniową).
  4. Odmawiany różaniec w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.
  5. Składane ofiary do puszek na rzecz uchodźców z Ukrainy (w VIII Niedzielę Zwykłą oraz w środę popielcową zebrano kwotę 6 827 zł, która została przekazana do Caritas Diecezji Tarnowskiej).
  6. Oprócz tych modlitw w szkole podstawowej trwa zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Są także rodziny, które zgłosiły chęć przyjęcia ich do swoich domów.

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

“Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.”