Ogólna powierzchnia wnętrza kościoła wynosi 625 m 2. W prezbiterium centralne miejsce zajmuje tabernakulum, wykonane z mosiądzu, wyzłocone złotem z pierścionków ślubnych rodziny Lubelskich. Waży około 100 kilogramów. Ściana frontowa przedstawia Chrystusa – Baranka ofiarnego.

Nad tabernakulum znajduje się obraz „Serca Maryi”. To oleodruk, wykonany według sygnatury obrazu słynnego malarza austriackiego Zabateriego ( to jego pseudonim artystyczny: prawdziwe nazwisko Hans Zatzkaa właściwie Johann Franz Čačka ur. 8 marca 1859 w Wiedniu- Breritensee, zm. 17 grudnia 1945 tamże). Nasza wieś otrzymała ten obraz w roku 1912 od księdza Józefa Bibro, ówczesnego wikariusza w parafii Lisia Góra, katechety dzieci i młodzieży w Zaczarniu (później w latach 1925 – 1937 był proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie, następnie w latach 1937 – 1952 proboszczem parafii św. Józefa w Pogórskiej Woli, gdzie po śmierci został pochowany na miejscowym cmentarzu). Odjeżdżając w prezencie ofiarował ten piękny i wymowny obraz. I od tej pory Serce Matki Bożej Bolesnej na swoje wyjątkowe miejsce w historii Zaczarnia. Przeszło z mieszkańcami przez burzę wojenną ( I wojna światowa, choroby i epidemie). Wówczas nasi praojcowie modlili się przed obliczem Matki Najświętszej w starej szkole. Potem II wojna światowa i związany z nią front i okupacja hitlerowska. Według opowiadań starszych ludzi w środku wioski parcela Franciszka Kozioła była placem zgromadzeń wiernych, gdzie pod dębem, na którym umieszczono na ołtarzu polowym obraz „Serca Maryi”, odbywały się nabożeństwa. Przyjeżdżali księża z Lisiej Góry i przed nim odprawiano Msze Święte, aby podtrzymać ludzi na duchu w tym tragicznym okresie wojny. I co się okazało, mimo, że przez Zaczarnie przeszedł front wojenny stosunkowo mało ludzi poniosło śmierć, a wiele domów ocalało przed spaleniem. Matka Bolesna w tych ciężkich czasach pożogi wojennej była w sposób szczególny wśród nas, razem z nami cierpiała, wlewała otuchę i nadzieję w nasze skołatane serce naszych praojców, otaczała swoim płaszczem opieki. W okresie komunizmu, w czasach zdejmowania krzyży i obrazów ze ścian szkół obraz „Serca Maryi” został także wyrzucony z naszej szkoły. Zabrał go do domu prywatnego pan Wincenty Zaucha, a ludzie w dalszym ciągu przed nim się gromadzili, zanosząc swoje modlitwy przed tron Boży za pośrednictwem Bożej Matki. Po jego śmierci 10.02.1980 roku jego wnuk przekazał ten obraz delegacji parafialnej, a miesiąc później dokładnie dnia 8.03.1980 roku obraz „Serca Maryi” przeniesiono do punktu katechetycznego. A kiedy dnia 9.11.1980 roku, co starsi już dokładnie pamiętają, odbyło się bardzo uroczyste poświęcenie nowego punktu katechetycznego i kaplicy, w tym dniu o godzinie 900 w uroczystej procesji przeprowadzono obraz „Serca Maryi” ozdobiony świeżymi kwiatami z dotychczasowego punktu katechetycznego do nowej wyremontowanej ze starej remizy strażackiej – kaplicy Procesji przewodził ówczesny katecheta w Zaczarniu ks. Andrzej Piotrowski, a Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Franciszek Ozorka – ówczesny proboszcz parafii Lisia Góra. Od tej pory w tym miejscu, gromadzili się wierni prosząc Maryję o pomoc w ostatecznym załatwieniu pozwolenia na budowę nowego kościoła w Zaczarniu, co też stało się faktem. Przy Bożej pomocy i opiece Matki Najświętszej przez szlachetnych i ofiarnych parafian kościół został zbudowany w latach 1982 – 1986.  Obraz „Serca Maryi” przez te lata uległ dużemu zniszczeniu. Jak wykazały dokładne prace konserwatorskie, papier oleodruku nosił ślady kilkakrotnego zalania. Dolna część została zniszczona przez pleśń, bardzo rozpulchniona i krucha, pokryta rozległymi zaciekami. Były także widoczne liczne przetarcia twarzy Maryi, które retuszowano farbą olejną i kawałkami niebieskiego papieru. Bardzo wyraźne były ślady po owadach. Całość obrazu bardzo mocno sfałdowana i przetarta. Obraz ten został gruntownie odnowiony i odrestaurowany przez panią mgr konserwator Anitę Bogdanowicz w Pracowni Konserwacji i Restauracji Zabytkowego Papieru i Skóry w Krakowie. Został także umieszczony w nowej, ozdobnej ramie wykonanej przez pana Piotra Pyzika w Pracowni Artystycznej – Oprawy Obrazów w Krakowie.

Komisja Sztuki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, mając na uwadze ogromną rolę i wartość duchową, jaką odegrał kult Maryi w tym obrazie w historii Zaczarnia, decyzją z dnia 16 marca 2012 roku nakazała, aby obraz ten zawisł w odnowionym prezbiterium naszego kościoła.

W przbiterium znajdują się także witraże:

 1. 2anioły – fundacja rodziny Chłopków i Kołodziejów z Chicago(1999 r.)
 2. Ostatnia Wieczerza – fundacja parafian z Chicago (1999 r.)
 3. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu – fundacja parafian z Chicago (1999 r.)

Ołtarz główny zbudowano z marmuru pińczowskiego, a jego mensę z granitu (sienit). Po lewej stronie znajduje się ambona, dar rodziców dzieci klasy II z 1992 roku (wiele pracy włożyli Franciszek Chłopek i Andrzej Banaś). Umieszczony na niej napis „Oto Słowo Boże” to także dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych z roku 1995, a prace z nim związane wykonali: Stanisław Kawa, Józef Toczek, Stanisław Pinas.

Inne dary to:
- stojąca po prawej stronie ołtarza bocznego chrzcielnica (1994) i jej pokrywa (1996),
żyrandole w nawie głównej (1987 i 1988 od dzieci komunijnych) a dwa kolejne ufundowali Stefania Chłopek i Franciszek Chłopek (jeden), Franciszek Chłopek, Jan Kołodziej i Andrzej Banaś,
- wieczna lampka nad tabernakulum z okazji rocznicy pierwszej Komunii Świętej (1988).
Nad ołtarzem bocznym umieszczono figurę Serca Pana Jezusa wykonaną przez Mieczysława Bogaczyka. Na tabernakulum zwraca uwagę obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy wyhaftowany przez Agatę Pytel. W bocznej nawie, po lewej stronie, wisi obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Dookoła ścian świątyni rozwieszono płótna olejne z drogą krzyżową autorstwa Zofii Świerczyńskiej. Posadzkę kościoła wykonano z marmuru pińczowskiego, ławki (Józef Rakoczy), konfesjonały (Bogusław Janiszewski, Tadeusz Szostak) i drzwi z drewna dębowego. Na chórze znajdują się 11 – głosowe organy wykonane przez Mieczysława Gwoździa.
Ściany całej naszej świątyni są ozdobione witrażami. Zostały one zaprojektowane przez pana Marka Niedojadło, a wykonane w Poznaniu w Artystycznej Pracowni Witraży pana M. Kośmickiego.

Przedstawiają:

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 3. Ucieczka do Egiptu
 4. Nauczanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Pomoc św. Józefowi w warsztacie
 6. św. Alberta Chmielowskiego
 7. św. Maksymiliana Maria Kolbe
 8. św. Kingę
 9. św. Kazimierza
 10. uzdrowienie paralityka
 11. uzdrowienie ślepego
 12. wypędzenie złych duchów z Marii Magdaleny
 13. wskrzeszenie Łazarza
 14. cudowne rozmnożenie chlebów
 15. cud przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej
 16. przekazanie władzy prymatu św. Piotrowi
 17. misję św. Jana Chrzciciela
 18. chrzest Pana Jezusa w Jordanie (koło chrzcielnicy)
 19. ukrzyżowanie Pana Jezusa ( na chórze)

Przy wejściu do kościoła znajduję się tablica pamięci ofiarodawców gruntów pod budowę kościoła i plebani w Zaczarniu (pod chórem) oraz tablica z historia naszego Kościoła.Joomla templates by a4joomla