Namaszczenie chorych

“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”
(Jk 5, 14-15).

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:

  • osobiście lub telefonicznie zgłosić do kancelarii lub zakrystii nazwisko i imię, dokładny adres i telefon osoby chorej;
  • zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu).

W przypadku konieczności:

  • należy zgłosić się do kancelarii lub księdza proboszcza
  • podać dokładne dane chorego (adres, wiek);
  • w przypadku osoby umierającej należy zaznaczyć, czy jest ona przytomna, czy nie.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących. Nie wolno wprowadzać kapłana w błąd i wzywać w celu udzielenia sakramentów osobie, która już zmarła.

Odwiedziny chorych odbywają się w naszej parafii w I piątek miesiąca od godziny 8.00. W nagłych wypadkach – o każdej porze.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: “Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie” (Paweł VI, Konstytucja apostolska “Sacram unctionem infirmorum”; por. KPK, kan. 647, § 1).

Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:

  • stół lub ławę, nakryć białym obrusem;
  • postawić na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;
  • naczynie z wodą święconą i kropidło;
  • szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;
  • watę i spodek.

Chorego nie obowiązuje post eucharystyczny, dlatego oczekując na przybycie kapłana , chory może o dowolnej godzinie spożywać pokarmy i napoje.