Pogrzeb katolicki

Aby ustalić z księdzem proboszczem godzinę pogrzebu wcześniej do kancelarii parafialnej należy przynieść akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, a dopiero później załatwiać formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią – rodzina zmarłego powinna zgłosić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnią posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Ks. Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie”
(J 11, 25b)