Udział dzieci naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji Caritas „Kolega – koledze” – 27.X.2023 r.

Przez cały miesiąc październik 2023 roku w całej Polsce, także i w naszej szkole trwała  akcja Caritas pomocy dzieciom na Bliskim Wschodzie. Akcja ta przebiegała pod hasłem „Kolega-koledze” i polegała na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu.

Obecna trudna sytuacja gospodarcza i polityczna na Bliskim Wschodzie sprawia, że dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji, bądź nie mają jej w ogóle. Każda wyprawka szkolna przekazana dzieciom z krajów objętych kryzysem pozwoli na zminimalizowanie problemów i zapewnienie udziału w zajęciach edukacyjnych.

W tę zbiórkę pomocy bardzo aktywnie włączyły się dzieci z naszego SKC i Wolontariatu, a także pozostali uczniowie, nauczyciele i wychowawcy oraz pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej. Zebrane wyprawki szkolne zostały przekazane do Caritas Diecezji Tarnowskiej, następnie do Caritas Polska, a stamtąd transportem lotniczym zostały dostarczone do Libanu i Syrii, gdzie będą dystrybuowane do potrzebujących dzieci.

Jak poinformował wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Krzysztof Majerczak: „W tej ogólnopolskiej akcji „Kolega koledze” wzięło udział 60 szkół naszej diecezji, gdzie działa Szkolne Koło Caritas. Udało się nam zebrać ponad tonę przyborów szkolnych. Plecaki, długopisy, kredki, ołówki, flamastry, farby, zeszyty, bloki rysunkowe i wiele innych zostało przekazanych Caritas Polska, która przekaże je bezpośrednio do Syrii i Libanu, krajów dotkniętych wojną i biedą. W akcję włączyły się dzieci, młodzież, opiekunowie kół, nauczyciele, dyrekcje szkół, rodzice. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i zebrane dary”.