Udział naszej parafii w ogólnoświatowej akcji modlitewnej „Iskra Bożego Miłosierdzia” – 28.IX.2023 r.

Dnia 28 września 2023 roku obchodziliśmy 15 rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki – propagatora kultu Miłosierdzia Bożego, spowiednika świętej Faustyny Kowalskiej, zmarłego 15 lutego 1975 roku w Białymstoku. Uroczystości beatyfikacyjnej ks. Michała w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, przewodniczył delegat Ojca Świętego Benedykta XVI Arcybiskup Angelo Amato. Homilię wygłosił Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz w obecności około 500 kapłanów z kraju i zagranicy oraz 100 sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.

Od tej pory corocznie w rocznicę jego beatyfikacji, 28 września o godz. 15:00, czciciele Bożego Miłosierdzia nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach świata zgromadzą się na wspólnej modlitwie, by połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Także dzieci z naszego SKC wraz ze zgromadzonymi na placu kościelnym koło krzyża misyjnego i figury Matki Bożej Bolesnej parafianami odmówili tę modlitwę polecając wyznaczone intencje:

  • za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozytu wiary.
  • za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
  • o pokój w Ukrainie i na całym świecie.
  • za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei na Boże  Miłosierdzie.
  • o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.
  • za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Litania do bł. Michała Sopoćki
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Miłosierny – zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno Kowalska,
Błogosławiony Księże Michale Sopoćko,
Bł. Michale, Kwiecie Wileńszczyzny,
Bł. Michale, Chwało Białegostoku,
Bł. Michale, Chlubo naszej Ojczyzny,
Bł. Michale, Apostole Miłosierdzia Bożego,
Bł. Michale, Szermierzu Miłosierdzia Bożego,
Bł. Michale, Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Bł. Michale, Spowiedniku Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Powierniku Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Kierowniku Duchowy Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Przyjacielu Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Kapłanie według Serca Bożego,
Bł. Michale, Kapłanie sprawiedliwy,
Bł. Michale, Kapłanie pokorny,
Bł. Michale, Kapłanie gorliwy,
Bł. Michale, Kapłanie wierny,
Bł. Michale, Kapłanie wytrwały,
Bł. Michale, Kapłanie ufny wbrew wszystkiemu,
Bł. Michale, Mężu modlitwy,
Bł. Michale, Mężu wielkiej wiary,
Bł. Michale, Mężu wielkiej nadziei,
Bł. Michale, Dobry Pasterzu, zatroskany o swoje owce,
Bł. Michale, Dobry Pasterzu, wrażliwy na krzywdy wiernych,
Bł. Michale, Ojcze ubogich,
Bł. Michale, Ojcze opuszczonych,
Bł. Michale, Ojcze uciśnionych,
Bł. Michale, Proroku Miłosierdzia,
Bł. Michale, Piewco Miłości Miłosiernej,
Bł. Michale, Inicjatorze namalowania Obrazu Jezusa Miłosiernego,
Bł. Michale, Założycielu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego,
Bł. Michale, Wykładowco uniwersytecki,
Bł. Michale, Kapelanie Wojska Polskiego,
Bł. Michale, Opiekunie spowiedników,
Bł. Michale, Lekarzu chorych na duszy,
Bł. Michale, Orędowniku nasz w Niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże Wszechmogący, Ty poprzez duchowe kierownictwo nad Św. Faustyną pozwoliłeś Błogosławionemu Michałowi, kapłanowi odkryć potęgę Swego Miłosierdzia, spraw prosimy abyśmy zachęceni przykładem wielkiego Apostoła, ufnie trwając w wierze mimo przeciwności, zasłużyli na mieszkanie z Tobą w wiecznej szczęśliwości po zakończeniu ziemskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.