Wręczenie diecezjalnego medalu „Dei Regno Servire” naszej parafiance pani Annie Mondel – 26.XI.2023 r.

Dnia 26 listopada 2023 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w bazylice katedralnej w Tarnowie biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył 44 medali „Dei Regno Servire” (łac. służyć królestwu Bożemu)W gronie nagrodzonych są członkowie ruchów i stowarzyszeń, organizatorzy akcji charytatywnych dla potrzebujących w diecezji tarnowskiej. To ludzie, którzy zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży i bardzo angażują się w życie parafii.

Wśród nich została wyróżniona także nasza parafianka pani Anna Mondel. Pani Anna:

  • od wielu lat jest przewodniczącą Parafialnego Oddziału Caritas, angażując się w różne akcje przeprowadzane w diecezji i w naszej parafii w ciągu roku liturgicznego
  • jest zelatorką róży różańcowej przewodząc modlitwie koronką ku czci 7 Boleści NMP,
  • codziennie od godziny 600 rano przed Mszą Świętą wraz z innymi parafiankami prowadzi śpiew Godzinek do Niepokalanego Serca Maryi,
  • pomaga ks. proboszczowi w organizacji i przeprowadzaniu różnych akcji charytatywnych w naszej parafii.

Dziękując pani Annie za ogromnie zaangażowanie i poświęcenie w życie naszej wspólnoty parafialnej gratulujemy jej tego diecezjalnego wyróżnienia.