Przeżycie VII Światowego Dnia Ubogich w naszej parafii – 26.XI.2023 r.

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na VII Światowy Dzień Ubogich  obchodzony w kościele dnia 19 listopada 2023 r. pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” napisał m.in. słowa: Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubogich, ale to nie wystarczy. Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów. Ta rzeka wydaje się nas przytłaczać, tak bardzo, że wołanie naszych braci i sióstr, którzy proszą o pomoc, wsparcie i solidarność staje się coraz głośniejsze….Dziękujmy Panu, że jest tak wielu mężczyzn i kobiet żyjących poświęceniem dla ubogich i wykluczonych, dzieląc się z nimi; osób w każdym wieku i różnego statusu społecznego, którzy oddają się gościnności i angażują u boku tych, którzy są w sytuacjach marginalizacji i cierpienia. Nie są to nadludzie, ale „sąsiedzi”, których spotykamy każdego dnia i którzy w milczeniu stają się ubogimi wraz z ubogimi. Nie tylko coś dają: słuchają, prowadzą dialog, starają się zrozumieć sytuację i jej przyczyny, aby udzielić odpowiednich rad i właściwych odniesień. Zwracają uwagę na potrzeby materialne, ale także duchowe, na integralną promocję osoby”.

Caritas Diecezji Tarnowskiej zaproponowała w tym roku dwie bardzo konkretne akcje związane ze Światowym Dniem Ubogich.

  1. CHLEBKI MIŁOSIERDZIA – akcja polegała na rozprowadzaniu w parafii małych chlebków (w całej diecezji zostało upieczonych około 24 tys. chlebków przez wybrane piekarnie) i zbieraniu przy tej okazji ofiar na pomoc dla ludzi ubogich. Akcja ta istnieje w diecezji od kilku lat  i z roku na rok zwiększa swój zasięg.
  2. TORBA MIŁOSIERDZIA – ta akcja polegała na tym, że chętni parafianie zabrali do domu papierowe torby ( w diecezji było ich ponad 5 tys.) i po wypełnieniu ich wskazanymi artykułami przynosili je z powrotem do kościoła. Zebrane w ten sposób dary zostały następnie rozdzielone wśród ubogich  przez Oddział Caritas.

Obydwie te akcje zostały przeprowadzone także i w naszej parafii. Chętni parafianie zakupili blisko 100 chlebków miłosierdzia oraz ofiarowali, nie tylko w charytatywnych torbach (ich liczba była zbyt mała – tylko 10 sztuk) wyznaczone produkty, takie jak: cukier, herbata, kawa, ryż, kasza, masło, margaryna, olej, słodycze, środki piorące czy środki czystości.  Przyniesione przez wiernych produkty zostały w całości przekazane do Domu Opieki Społecznej „Samarytanin” w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sącza (rodzinna parafia ks. proboszcza). Dom ten powstał na bazie dawnej plebanii. Rozpoczął swoją działalność 25 lat temu, dnia 3 maja 1998 roku. Pomysłodawcą jego powstania był nie żyjący już były proboszcz tej parafii ks. prałat Stanisław Trytek. Obecnie zapewnia całodobową opiekę 30 osobom w podeszłym wieku.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.