Występy naszych przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka – 19.I.2024 r.

W piątek 19 stycznia 2024 r. w kościele parafialnym wspólnie z przedszkolami oraz ich wychowawczyniami obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Zaproszeni przez nich babcie i dziadkowie uczestniczyli najpierw we Mszy Świętej sprawowanej przez księdza proboszcza, w której modliliśmy się szczególnie w ich intencji: o zdrowie, dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia.

Następnie po Eucharystii dzieci (wszystkie oddziały od najmłodszych aż do sześciolatków) przedstawiły montaż słowno – muzyczny dziękując swoim babciom i dziadków za ich opiekę nad nimi oraz Jasełka Bożonarodzeniowe.

 

Panie, nasz Boże, pośród różnych życiowych zdarzeń dałeś babciom i dziadkom łaskę złożenia w Tobie nadziei, dzięki czemu doświadczają, jak jesteś dobry i opatrznościowy, spraw, aby wszyscy dziadkowie świata żyli w odnowionej młodości ducha i aby mogli służyć Tobie w dobrym zdrowiu i w wielkim pokoju, ofiarując wszystkim świadectwo wzorowego życia.

Obdarzaj ich, Panie, nieustannym swoim błogosławieństwem, pociechą z życzliwości dzieci, wnuków i rodziny oraz radością z tego, że mogą czynić dobro, ażeby spędzali czas, jaki im dajesz, w pełnym przylgnięciu do Twojej woli, zawsze i wszędzie świadcząc, że Ty jesteś jedynym zbawieniem człowieka.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.