Zebranie wiejskie

Sołtys wsi informuje, że w dniu 26 września 2023 r. tj. wtorek o godz. 19.00 w budynku OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na które serdecznie zaprasza.

Porządek zebrania:

  1.  Rozpoczęcie zebrania
  2. Wybór sekretarza
  3. Ustalenie porządku zebrania
  4. Przedstawienie zrealizowanych inwestycji w roku 2023
  5. Planowane inwestycje w roku 2024
  6. Fundusz sołecki
  7. Sprawy bieżące – wolne wnioski
  8. Zakończenie zebrania