Obchody Światowego Dnia Chorego połączone z parafialną pielgrzymką do Sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej – 11.II.2024 r.

Corocznie Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku.
Obchody tego święta przypadają w dzień wspominania w Kościele pierwszego objawienia Maryi w Lourdes, zaś ogólnoświatowe obchody mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych. Pierwsze miały miejsce w 1993 roku w Lourdes i częściowo w Rzymie. W kolejnych latach, centralnymi miejscami obchodów były: Jasna Góra w Częstochowie, Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), Guadalupe (Meksyk), Fatima, Loreto, Harissa (Liban), Rzym, Sydney, narodowe sanktuarium katolików indyjskich w Vailankamy, Jaunde (Kamerun), Adelajda (Australia) i Seul (Korea Południowa).

Ważnym elementem obchodów jest orędzie do wiernych wygłoszone przez papieża. W tym roku Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu pt. „Nie jest dobrze, by człowiek był sam.” Napisał m.in. słowa: „ pierwszą formą opieki, jakiej potrzebujemy w chorobie, jest bliskość pełna współczucia i czułości. Dlatego opieka nad chorym oznacza przede wszystkim troskę o jego relacje, wszystkie jego relacje: z Bogiem, z innymi – rodziną, przyjaciółmi, pracownikami służby zdrowia – ze stworzeniem, z samym sobą. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe i wszyscy jesteśmy wezwani do zaangażowania się, aby tak się stało. Spójrzmy na obraz Dobrego Samarytanina (por. Łk 10, 25-37), na jego zdolność do zwolnienia kroku i stania się bliźnim, na czułość, z jaką koi rany cierpiącego brata…..Wam, którzy doświadczacie choroby, czy to przejściowej, czy przewlekłej, chciałbym powiedzieć: nie wstydźcie się swojego pragnienia bliskości i czułości! Nie ukrywajcie go i nigdy nie myślcie, że jesteście ciężarem dla innych….Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym! Powierzmy się Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, aby wstawiała się za nami i pomagała nam być twórcami bliskości i relacji braterskich”.

Diecezjalne obchody odbyły się w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych. Jak przekazał dyrektor Caritas ks. Zbigniew Pietruszka, działa tam wiele placówek z myślą o chorych. – To kompleksowa instytucja, która wspiera niepełnosprawne dzieci i młodzież. Jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, szkoła specjalna oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Działa tam również Zakład Rehabilitacji Leczniczej, organizowane są turnusy rehabilitacyjne. Dzieci i młodzież mogą więc poprawić swoją kondycję fizyczną, a często psychiczną i duchową. Z chorymi spotkał się biskup tarnowski Andrzej Jeż, który przewodniczył Mszy św. o godzinie 11.00 w tymże ośrodku.
Natomiast w naszej parafii program tego Dnia Chorego był następujący:

  • dnia (2.II) – objazd wszystkich chorych, starszych, samotnych naszej parafii przez księdza proboszcza Roberta. Udzielanie Sakramentów pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych.
  • objazd chorych także przez panią Annę Mondel przewodniczącą Parafialnego Oddziału Caritas. Serdeczna rozmowa, wręczanie symbolicznych upominków wraz ze składaniem życzeń.
  • modlitwy w intencji wszystkich chorych, cierpiących podczas niedzielnych Mszy Świętych.
  • parafialna pielgrzymka do Sanktuarium NMP w Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Tam modlitwa za wszystkich chorych, udział we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prałat Władysław Pasiut (emerytowany proboszcz Sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie), a następnie procesja z lampionami do groty.

„Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.
O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom.
O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.
O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.
Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia. Amen.”

(papież Jan Paweł II)