Obchody Święta Flagi i 231 rocznicy Konstytucji 3 Maja – 29.IV.2022 r.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w naszej parafii została zorganizowana uroczystość obchodów Święta Flagi i kolejna rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Przebieg tej religijno – patriotycznej uroczystości był następujący:

  • przemarsz dzieci Szkoły Podstawowej wraz nauczycielami i wychowawcami do kościoła, uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej katecheta ks. Janusz Drożdż w asyście proboszcza ks. Roberta Filipowicza, część artystyczna przy pomniku na placu szkolnym. Przygotowana przez uczniów klasy VI i V „B” przy udziale chóru szkolnego.

„Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

                                                                                                                   (ks. Piotr Skarga)