Obchody Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii – 14.IV. – 17.IV.2022 r.

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – PAMIĄTKA USTANOWIENIA SAKRAMENTU

EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Msza Święta „Wieczerzy Pańskiej” jest sprawowana na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Wspomina Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Pan Jezus ofiarował Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina, i dał Apostołom, aby je spo­żywali, a następnie polecił im oraz ich następcom w kapłaństwie składać tę ofiarę na wieczną pamiątkę aż do skończenia świata. W czasie śpiewania hymnu „Chwała na wysokości” biją dzwony, a po jego skończeniu milkną aż do Wigilii Paschal­nej. Podobnie i organy przestają grać.

        Głównym celebransem tej uroczystej Eucharystii był ks. wikariusz Janusz w asyście księży: proboszcza Roberta Filipowicza i kanonika  Jan Pytki. Na koniec Mszy w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy przechowania, nazywanej Ciemnicą, pięknie przygotowanej przez wyznaczonych mieszkańców naszej parafii. Od tego momentu rozpoczęła się adoracja. Równocześnie na zakończenie obrzędów Wielkiego Czwartku został obnażony ołtarz. Czynność ta symbolizuje obnażenie z szat Jezusa.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – DZIEŃ ŚMIERCI PANA JEZUSA

         W Wielki Piątek, w dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Przez cały dzień o d godziny 800 trwała adoracja prowadzona przez zelatorów poszczególnych róż różańcowych. Przepiękne i pełne wymowy obrzędy Wielkiego Piątku rozpoczęły się o godzinie 1700 Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Potem nastąpiła Droga Krzyżowa prowadzona przez ministrantów i lektorów. O godzinie 1800 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, składająca się z następujących części: liturgia Słowa Bożego, adoracja krzyża, obrzęd Komunii Świętej oraz przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Pełnej wymowy liturgii wielkopiątkowej przewodniczył ks. Janusz. On też wygłosił homilię, ukazując krzyż Chrystusa jako znak chrześcijańskiego zwycięstwa. Na zakończenie liturgii nastąpiło  procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, a następnie obnażenie głównego ołtarza oraz dalsza adoracja Pana Jezusa w Grobie poprzez śpiew Gorzkich Żali i odmówienie koronki do 7 boleści NMP. Kościół pozostał dziś z Panem podejmującym mękę za zbawienie świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, prze­żywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem krzyżową drogą, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu.

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

        W Wielką Sobotę Kościół błogosławi pokarmy na stół wiel­kanocny. Błogosławimy: chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym Chrystus nakarmił tłumy na pustkowiu; błogosławimy mięso, wędliny i wszelkie pokarmy na pamiątkę baranka paschalnego i potraw spożywanych przez Chrystusa z apostołami w czasie Ostatniej Wieczerzy; błogo­sławimy jajka, znak nowego życia, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie.

      W naszej parafii błogosławieństwo pokarmów miało miejsce o godzinie 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00.

Obrzędy liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej  rozpoczęły się w naszej parafii o godzinie 18:00.  Zgodnie z bardzo dawną tradycją, ta noc wigilii paschalnej jest czuwaniem na cześć Pana. Liturgia, którą się odprawia tej nocy wspominając świętą i wielką noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uważana za „matkę wszystkich świętych Wigilii”. W czasie tej nocy Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i celebruje to zmartwychwstanie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Treścią obchodu wigilii wielkanocnej jest całe misterium paschalne, to jest przejście z cierpienia i śmierci do życia i chwały Zmartwychwstania. Dlatego liturgia nocy paschalnej pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych elementów wigilii paschalnej: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej oraz liturgii Eucharystycznej.

Obrzędom wigilii paschalnej przewodniczył ks. Janusz w asyście ks. proboszcza Roberta i ks. kan. Jana.

WIELKA NIEDZIELA – DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

       Rozpoczęła się ona o godzinie 6:00 przy biciu dzwonów kościelnych procesją rezurekcyjną wokół naszej parafialnej świątyni. Następnie podczas uroczystych Mszy Świętych w naszej parafialnej wspólnocie uwielbialiśmy chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwycięzcę śmierci, piekła i szatana.

      Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii, a w szczególności wyznaczonym mieszkańcom parafii  za przygotowanie pięknej ciemnicy i grobu Pańskiego, przyozdobienie krzyża misyjnego oraz sprzątanie kościoła i wokół niego, strażakom za służbę przy grobie Pańskim i pomoc w czasie procesji rezurekcyjnej, niosącym obrazy i feretrony, różom różańcowym za adorację w ciemnicy i przy Grobie Pańskim, panu kościelnemu i organiście, Liturgicznej Służby Ołtarza. Z całego serca dziękujemy ks. kanonikowi Janowi za obecność  i  wszelką okazaną pomoc. Wszystkim jeszcze raz „Bóg zapłać”.

1. Wesel się ludu strapiony

Bo dziś został pocieszony

Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan

Syn Boży z nieba nam dan.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Co tak srodze cierpiał za nas

Co na krzyżu umarł dla nas

Dziś zmartwychwstał uroczyście

Aby nam rządził wieczyście.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

3. I Ty Matko coś płakała,

Coś pod krzyżem Syna stała

Dziś wesel się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

4. I wy trwożliwi Uczniowie

Zbliżcie się ku świętej Głowie

Weselcie się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!