Odejście do Domu Ojca ks. bpa Jana Styrny – 3.X.2022 r.

W dniu 28 września 2022 r. zmarł w Elblągu bp dr Jan Styrna, biskup elbląski senior.  Był kapłanem diecezji tarnowskiej. Urodził się 25 stycznia 1941 w Przyborowie, powiat Brzesko, województwo małopolskie. Był wikariuszem w Nowym Wiśniczu, Krynicy Górskiej, Mielcu. Odbył studia z teologii pastoralnej w KUL uzyskując stopień naukowy doktora teologii. W latach 1978-80 pracował jako duszpasterz pracowników polskich w NRD w diecezji Berlin. W latach 1980 – 82 był wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Seminarium Duchownym w Tarnowie. Pracował jako proboszcz i dziekan w Bieczu (1982-1991). W latach 1991-2003 był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, a w latach 2003-2013  biskupem diecezjalnym elbląskim. A w latach 2013-2014 pełnił rolę administratora diecezji elbląskiej. Od 28 maja 2014 rezydował w Elblągu jako biskup senior. Piastował ponadto funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa rolników (2001-2011).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły  się w katedrze św. Mikołaja w Elblągu w niedzielę 2 października Mszą św. żałobną o godz. 16.00. W poniedziałek 3 października  o godz. 12.00 odprawiona została Msza św. pogrzebowa, a po niej złożono ciała Zmarłego w krypcie biskupów elbląskiej katedry.

Do diecezji Elbląskiej, gdzie biskupem był śp. ks. Jan Styrna od kilka lat z naszej parafii są przekazywane Msze Święte Gregoriańskie za naszych zmarłych parafian. Odprawiają je kapłani tej diecezji, nie mający żadnych intencji mszalnych.

Boże, Ty powołałeś biskupa Jana do swojej służby i uczyniłeś go pasterzem naszych dusz, aby nas za życia prowadził ku Tobie. Wysłuchaj naszej modlitwy i daj Mu szczęście w niebie razem z Najświętszą Maryją Panną, apostołami i świętymi. Amen.