Obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – Akt poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzień Świętości Życia – 25.III.2022 r.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.III. 2022 roku) w Watykanie papież Franciszek dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest on odpowiedzią na prośbę rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy, z którą zwrócił się on na początku trwającej już miesiąc wojny i ponowił ją w czasie wizyty w tym kraju papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego. Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki przypomniał genezę tego aktu: „Matka Boża Fatimska w 1917 roku mówiła, że aby zapobiec wojnie, głodowi i prześladowaniu Kościoła oraz Ojca Świętego, trzeba prosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i praktykować Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli Jej życzenia zostaną spełnione Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał i wiele narodów zostanie zniszczonych”. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, w łączności z papieżem cały chrześcijański świat modlił się o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji, kierując swoje ufne błagania przez ręce Maryi, by pokonała zło mocą swego Syna Jezusa Chrystusa płynącą z krzyża.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce także z obchodem Dnia Świętości Życia. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: „Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa”. I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego napisał w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61).

Centralnym wydarzeniem Dnia Świętości Życia w wymiarze naszej diecezji była Msza Święta sprawowana przez ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża w Sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu.

W naszej parafii ten dzień przebiegał w sposób następujący:

  • 6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
  • 6.30 –Msza Święta w intencji wszystkich rodzin, szczególnie tych, które przeżywają różne kryzysy, wszystkie matki, zwłaszcza w stanie błogosławionym oraz wszystkie dzieci poczęte, jeszcze nienarodzone, których życie jest zagrożone.
  • 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
  • 16.00 – modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie, szczególnie w Ukrainie.
  • 17.00 – odmówienie Aktu poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz całym Kościołem Świętym.
  • 17.15 – Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci klas III w intencji poszanowania ludzkiego życia i o pokój na świecie.
  • 17.45 – Msza Święta w intencji pokoju w Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji.
  • wierni mieli możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Składa się na nią: jeden dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy ta osoba modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się ta osoba duchowym ojcem lub duchową matką tego dziecka.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju

 ( z aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi)

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.