Udział naszych dzieci wraz opiekunami w XXIII Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Jodłowej – 14.I. 2023 r.

Dnia 14 stycznia 2023 r. (po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią) dzieci biorące udział w akcji Kolędników Misyjnych  przyjechały do Sanktuarium Dzieciątka Jezus, do parafii pw. św. Stanisława biskupa w Jodłowej, dekanat Pilzno, by wspólnie się modlić i kolędować. Tam zebrało się ponad 900 dzieci z  całej diecezji tarnowskiej, również i z Zaczarnia. Naszym dzieciom towarzyszył ks. proboszcz Robert Filipowicz oraz opiekunki.

Program tego spotkania był następujący:

1000 – Animacja w kościele: śpiewy, spotkanie z misjonarzem pracującym na Kubie.

1145 – Kolęda dla Księdza Biskupa.

12oo – Eucharystia

Ogłoszenie laureatów konkursów i wręczenie nagród

Z kolędnikami, którzy przyjechali z całej diecezji, spotkał się biskup tarnowski Andrzej Jeż. Zdaniem naszego biskupa, takie spotkanie jest okazją, by przypomnieć dzieciom oraz ich wychowawcom o potrzebie zaangażowania misyjnego przez cały rok, by móc nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Powiedział m.in. słowa: „Bardzo ważne dla nas jest to, aby nie tylko zatrzymać się na kolędzie misyjnej, tylko by formacja misyjna dzieci miała miejsce przez cały rok. Stąd też wydaje się koniecznym powoływanie przy parafiach Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, które mają swój program formacyjny i pozwalają dzieciom także w ciągu roku podejmować działalność misyjną w oparciu o solidną formację duchową. Wydaje mi się, że to będzie pokłosie naszego synodu, aby jeszcze bardziej zaangażować dzieci w działalność misyjną Kościoła”.

Hasłem tegorocznej kolędy misyjnej było wyrażenie „Mibu ntuku mitano”, które związane jest z jubileuszem 50-lecia misji naszej diecezji. Jak wyjaśnił ks. Krzysztof Czermak dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie; „Jest ono wzięte z języka lingala. A dlaczego akurat z niego? Ponieważ 50 lat temu pierwsi misjonarze tarnowscy udali się do ówczesnej Ludowej Republiki Konga, by tam na północy otworzyć pierwszą, słynną misję w Ojo. I tam właśnie ewangelizowali w języku lingala. Z tego powodu zapożyczyliśmy ten język do naszego hasła. Ono jak zawsze pewnie intryguje i właśnie oznacza to pięćdziesięciolecie aktywności i zaangażowania diecezji tarnowskiej w działalność misyjną Kościoła”.

Dzieło Kolędników Misyjnych istnieje w Polsce od 1993 roku. W tę diecezjalną akcję kolędników misyjnych już od 22 lat włącza się także i nasza parafia. W tym roku brało w niej udział 23 dzieci zorganizowanych w 4 grupach. Została zebrana kwota 3 896 zł + 24 Euro.

Dzięki ofiarom, które udało  się zebrać Kolędnikom Misyjnym od lat są finansowane różne projekty prowadzone przez misjonarzy. W tym roku pomagali dzieciom z Republiki Środkowoafrykańskiej, Republiki Konga, Kamerunu, Kazachstanu i Papui – Nowej Gwinei.