Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Artura Ważnego w naszej parafii – 11.IX.2022 r.

W niedzielę odpustową ku czci Matki Bożej Bolesnej w ramach przypadającej w tym roku w Dekanacie Tarnów – Północ wizytacji kanonicznej gościliśmy w naszej parafii J.E. ks. Biskupa Artura Ważnego. Jego przybycie poprzedziły wizytacje innych przedstawicieli Kurii Diecezjalnej (30.V. – szkoła – ks. dr Andrzej Jasnos – wizytator nauki religii, obecnie dyrektor Wydziału Katechetycznego, 22.VIII. – obiekty budowlane: cmentarz + kościół + plebania – pan mgr Maciej Nejman, 6.IX. – kancelaria – ks. dr Marcin Kokoszka – ekonom Diecezji Tarnowskiej).

Program wizytacji ks. bpa Artura był następujący:

                          NIEDZIELA – 11.IX.2022 r.

700MSZA ŚWIĘTA DLA DOROSŁYCH 

Po Mszy Świętej – spotkanie z przedstawicielami Rady Parafialnej, Gospodarczej oraz członkami róż różańcowych (jest ich 19 – prowadzą wszelkie adoracje).

900MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Po Mszy Świętej – spotkanie członkami  Parafialnego Oddziału Caritas, Szkolnego Koło Caritas, ministrantami, lektorami, uczestnikami PPT, pracownikami kościelnymi (organista, kościelny, grabarz, kucharka, katechetka), przedstawicielami Kościoła „domowego” oraz małżonkami przeżywającymi swoje jubileusze (50 lat, 25 lat)

1015 – SPOTKANIE NA PLEBANII Z PRZEDSTAWICIELAMI DUCHOWIEŃSTWA (proboszcz, katecheta)

1100 – SUMA ODPUSTOWA KU CZCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (po niej procesja w kościele), a następnie pełne serdeczności i życzliwości  spotkanie kapłanów naszego dekanatu z księdzem biskupem  na plebani.

Panie Jezu, Ty zechciałeś zbudować Twój Kościół na ziemi, dlatego posłałeś Świętych Apostołów, aby nauczali i chrzcili wszystkie narody oraz prowadzili je na drodze do zbawienia. Dziękujemy Ci za łaskę wiary, którą otrzymaliśmy za ich pośrednictwem i prosimy Cię: obdarz łaską księdza biskupa Artura, który pełnił apostolską posługę wśród nas. Wybrałeś go spośród Twego ludu i ustanowiłeś biskupem, aby opiekował się i kierował tą trzodą, którą Duch Święty mu wyznaczył. Wspomóż go Panie, aby był dobrym pasterzem, który troszczy się o swą owczarnię i przewodzi jej ze świętą mocą, mądrością w miłości. Umocnij go oraz błogosław mu pełnią Twych łask. Wzmacniaj w nim każdego dnia moc Ducha Świętego, którą otrzymał podczas święceń jako następca apostołów. Spraw, by miłość płynąca z Twego serca panowała w nim i by mądrość Ducha Świętego kierowała jego postępowaniem tak, aby jego słowa oraz czyny wydały bogate owoce duchowe i pomogły budować Twe królestwo na ziemi. Prosimy Cię Panie, który jesteś miłosierny, daj mu i nam wszystkim wciąż większą pewność Twojej miłości i opieki tak, abyśmy razem mogli podołać wszystkim trudnościom. Panie Boże, napełnij nasze serca cierpliwością i uczuciem pojednania. Nie pozwól, aby trudności i zwątpienie odwiodły nas od Ciebie, który przez Twój Krzyż i Zmartwychwstanie prowadzisz nas wszystkich w Twoim Świetle, Twym pokoju i radości.